Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада Харківського національного університету будівництва та архітектури є виборним колегіальним органом управління, який створюється для визначення загальних напрямів і прийняття рішень з управлінської, фінансово-господарської, наукової, виховної, навчально-методичної та кадрової роботи.
У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ХНУБА та Положенням про Вчену раду Університету.
Вчена рада обирається Конференцією науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Строк повноважень Вченої ради Університету складає п’ять років.

Положення про Вчену раду ХНУБА Завантажити

 

Склад вченої ради ХНУБА

1.Гончаренко Д.Ф. – в.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи
2.Череднік Д.Л. – перший проректор з науково-педагогічної роботи
3.Деомідов Є.В. - проректор з економічних питань і розвитку
4.Шмигун Є.І. - проректор з адміністративно-господарської роботи
5.Бугай В.С. – в.о. директора центру заочного навчання та підвищення кваліфікації
6.Ємець І.М. - директор центру довузівської підготовки
7.Нурієв Ш.А. - директор центру по роботі з іноземними учнями
8.Буцька Л.М. – в.о. декана механіко-технологічного факультету
9.Журавльов Ю.В. - уповноважений представник керівництва університету, відповідальний за створення і впровадження внутрішньої системи забезпечення якості
10.Мироненко В.П. - декан архітектурного факультету
11.Савченко О.І. - декан будівельного факультету
12.Сироватський О.А. - декан факультету економіки та менеджменту
13.Шилін В.В. - декан санітарно-технічного факультету
14.Бабівська І.А. – учений секретар
15.Колодяжна М.Ю. - начальник навчально-методичного відділу
16.Кукса Н.Б. – директор бібліотеки
17.Янкул І.В. – головний бухгалтер
18.Кабусь О.В. – начальник науково-дослідного сектору
19.Колодяжна Т.В. - Голова ради молодих учених
20.Плахотніков К.В. – Голова профкому студентів та аспірантів
21.Тітов А.А. - Голова профспілкового комітету університету
22.Аванесова Н.Е. - завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування
23.Аршава О.О. - завідувач кафедри вищої математики
24.Болотських М.С. - завідувач кафедри механізації будівельних процесів
25.Бондаренко Ю.В. - завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій
26.Буряк О.П. - завідувач кафедри основ архітектури
27.Вигдорович В.О. - завідувач кафедри містобудування та урбаністики
28.Герасименко В.В. - завідувач кафедри графіки
29.Гриньов В.Б. - завідувач кафедри будівельної механіки
30.Данченко Ю.М. - завідувач кафедри загальної хімії
31.Даньшева С.О. - завідувач кафедри фізики
32.Дружинін А.В. - завідувач кафедри організації будівельного виробництва
33.Дубинський В.П. – завідувач кафедри архітектурного проектування
34.Епоян С.М. - завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
35.Ізбаш М.Ю. - завідувач кафедри архітектурних конструкцій
36.Калініченко Л.Л. - завідувач кафедри економіки
37.Корсун В.Є. - завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів
38.Костюк Т.О. - завідувач кафедри будівельних матеріалів та виробів
39.Кравець В.Й. - завідувач кафедри образотворчого та декоративного мистецтва
40.Креч Т.В. - завідувач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян
41.Лозовий А.В. - завідувач кафедри економічної теорії
42.Наливайко Т.А. - завідувач кафедри інженерної геодезії
43.Перетятько Ю.Г. - завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій
44.Редько О.Ф. - завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів
45.Самородов О.В. - завідувач кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд
46.Сергеєва Т.В. - завідувач кафедри іноземних мов
47.Сірик В.С. - завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
48.Скороходова А.В. - завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища
49.Солошенко О.М. - завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
50.Сопов В.П. - завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
51.Старкова О.В. - завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
52.Успаленко В.І. - завідувач кафедри фінансів та кредиту
53.Фоменко О.О. - завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища
54.Черкасова К.Т. - завідувач кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
55.Шатохін В.М. - завідувач кафедри теоретичної механіки
56.Шумаков І.В. - завідувач кафедри технології будівельного виробництва
57.Юрченко В.О. - завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
58.Шиченко А.Ю. - Голова Ради студентського самоврядування ХНУБА
59.Фомічов О.Л. – заступник голови Ради студентського самоврядування ХНУБА
60.Черкашина К.М. – секретар Ради студентського самоврядування ХНУБА
61.Мітяєва І.О. - Голова Ради студентського самоврядування архітектурного факультету
62.Кір’ян Я.О. - Голова Ради студентського самоврядування будівельного факультету
63.Окружнов Д.О. - Голова Ради студентського самоврядування механіко-технологічного факультету
64.Марусич В.В. - Голова Ради студентського самоврядування факультету економіки та менеджменту
65.Уньковська І.О. - Голова Ради студентського самоврядування санітарно-технічного факультету
Контактна інформація:

Учений секретар ХНУБА – Бабівська Інна Анатоліївна,

+38057-700-06-77 (вн. 2-37), службовий
+38050-914-86-87 мобільний
+38063-250-10-60 мобільний

ucsekret_kstuca@ukr.net