Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада Харківського національного університету будівництва та архітектури є виборним колегіальним органом управління, який створюється для визначення загальних напрямів і прийняття рішень з управлінської, фінансово-господарської, наукової, виховної, навчально-методичної та кадрової роботи.
У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ХНУБА та Положенням про Вчену раду Університету.
Вчена рада обирається Конференцією науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Строк повноважень Вченої ради Університету складає п’ять років.

Положення про Вчену раду ХНУБА Завантажити

 

Склад вченої ради ХНУБА

1.Череднік Д.Л. – в.о. ректора, перший проректор з науково-педагогічної роботи
2.Гончаренко Д.Ф. – заступник ректора (проректор) з науково-педагогічної роботи
3.Деомідов Є.В. - проректор з економічних питань і розвитку
4.Шмигун Є.І. - проректор з адміністративно-господарської роботи
5.Бугай В.С. – в.о. директора центру заочного навчання та підвищення кваліфікації
6.Ємець І.М. - директор центру довузівської підготовки
7.Нурієв Ш.А. - директор центру по роботі з іноземними учнями
8.Журавльов Ю.В. - декан механіко-технологічного факультету
9.Мироненко В.П. - декан архітектурного факультету
10.Савченко О.І. - декан будівельного факультету
11.Сироватський О.А. - декан факультету економіки та менеджменту
12.Шилін В.В. - декан санітарно-технічного факультету
13.Бабівська І.А. – учений секретар
14.Колодяжна М.Ю. - начальник навчально-методичного відділу
15.Кукса Н.Б. – директор бібліотеки
16.Янкул І.В. – головний бухгалтер
17.Кабусь О.В. – начальник науково-дослідного сектору
18.Колодяжна Т.В. - Голова ради молодих учених
19.Плахотніков К.В. – Голова профкому студентів та аспірантів
20.Тітов А.А. - Голова профспілкового комітету університету
21.Аванесова Н.Е. - завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування
22.Аршава О.О. - завідувач кафедри вищої математики
23.Болотських М.С. - завідувач кафедри механізації будівельних процесів
24.Бондаренко Ю.В. - завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій
25.Буряк О.П. - завідувач кафедри основ архітектури
26.Вигдорович В.О. - завідувач кафедри містобудування та урбаністики
27.Герасименко В.В. - завідувач кафедри графіки
28.Гриньов В.Б. - завідувач кафедри будівельної механіки
29.Данченко Ю.М. - завідувач кафедри загальної хімії
30.Даньшева С.О. - завідувач кафедри фізики
31.Дружинін А.В. - завідувач кафедри організації будівельного виробництва
32.Дубинський В.П. – завідувач кафедри архітектурного проектування
33.Епоян С.М. - завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
34.Ізбаш М.Ю. - завідувач кафедри архітектурних конструкцій
35.Калініченко Л.Л. - завідувач кафедри економіки
36.Корсун В.Є. - завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів
37.Костюк Т.О. - завідувач кафедри будівельних матеріалів та виробів
38.Кравець В.Й. - завідувач кафедри образотворчого та декоративного мистецтва
39.Креч Т.В. - завідувач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян
40.Лозовий А.В. - завідувач кафедри економічної теорії
41.Наливайко Т.А. - завідувач кафедри інженерної геодезії
42.Перетятько Ю.Г. - завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій
43.Редько О.Ф. - завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів
44.Самородов О.В. - завідувач кафедри геотехніки та підземних споруд
45.Сергеєва Т.В. - завідувач кафедри іноземних мов
46.Сірик В.С. - завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
47.Скороходова А.В. - завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища
48.Солошенко О.М. - завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
49.Сопов В.П. - завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
50.Старкова О.В. - завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
51.Успаленко В.І. - завідувач кафедри фінансів та кредиту
52.Фоменко О.О. - завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища
53.Черкасова К.Т. - завідувач кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
54.Шатохін В.М. - завідувач кафедри теоретичної механіки
55.Шумаков І.В. - завідувач кафедри технології будівельного виробництва
56.Юрченко В.О. - завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
57.Кондренко Т.О. - Голова Ради студентського самоврядування ХНУБА
58.Хребто А.В. – заступник голови Ради студентського самоврядування ХНУБА
59.Вінокурова В.О. - Голова Ради студентського самоврядування АФ
60.Кір’ян Я.О. - Голова Ради студентського самоврядування БФ
61.Кучеров Д.М. - Голова Ради студентського самоврядування МТФ
62.Марусич В.В. - Голова Ради студентського самоврядування ФЕМ
63.Уньковська І.О. - Голова Ради студентського самоврядування СТФ
Контактна інформація:

Учений секретар ХНУБА – Бабівська Інна Анатоліївна,

+38057-700-06-77 (вн. 2-37), службовий
+38050-914-86-87 мобільний
+38063-250-10-60 мобільний

ucsekret_kstuca@ukr.net