Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада Харківського національного університету будівництва та архітектури є виборним колегіальним органом управління, який створюється для визначення загальних напрямів і прийняття рішень з управлінської, фінансово-господарської, наукової, виховної, навчально-методичної та кадрової роботи.
У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ХНУБА та Положенням про Вчену раду Університету.
Вчена рада обирається Конференцією науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Строк повноважень Вченої ради Університету складає п’ять років.

Положення про Вчену раду ХНУБА Завантажити

 

Склад вченої ради ХНУБА

1.      Гончаренко Д.Ф. – Голова Вченої ради, в.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи
2.      Череднік Д.Л. – перший проректор з науково-педагогічної роботи
3.      Шмигун Є.І. - проректор з адміністративно-господарської роботи
4.      Бугай В.С. – директор центру заочного навчання та підвищення кваліфікації
5.      Ємець І.М. - директор центру довузівської підготовки
6.      Лукашенко С.В. – в.о. директора центру по роботі з іноземними учнями
7.      Журавльов Ю.В. - уповноважений представник керівництва університету, відповідальний за створення і впровадження внутрішньої системи забезпечення якості
8.      Кулаєнко О.О. – декан механіко-технологічного факультету
9.      Мироненко В.П. - декан архітектурного факультету
10.  Савченко О.І. - декан будівельного факультету
11.  Сироватський О.А. - декан факультету економіки та менеджменту
12.  Шилін В.В. - декан санітарно-технічного факультету
13.  Бабівська І.А. – учений секретар
14.  Колодяжна М.Ю. - начальник навчально-методичного відділу
15.  Кукса Н.Б. – директор бібліотеки
16.  Янкул І.В. – головний бухгалтер
17.  Кабусь О.В. – начальник науково-дослідного сектору
18.  Колодяжна Т.В. - Голова ради молодих учених
19.  Лихограй В.В. – завідувач аспірантури
20.  Плахотніков К.В. – Голова профкому студентів та аспірантів
21.  Тітов А.А. - Голова профспілкового комітету університету
22.  Аванесова Н.Е. - завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування
23.  Аршава О.О. - завідувач кафедри вищої математики
24.  Болотських М.С. - завідувач кафедри механізації будівельних процесів
25.  Бондаренко Ю.В. - завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій
26.  Буряк О.П. - завідувач кафедри основ архітектури
27.  Вигдорович В.О. - завідувач кафедри містобудування та урбаністики
28.  Герасименко В.В. - завідувач кафедри графіки
29.  Гриньов В.Б. - завідувач кафедри будівельної механіки
30.  Данченко Ю.М. - завідувач кафедри загальної хімії
31.  Даньшева С.О. - завідувач кафедри фізики
32.  Дружинін А.В. - завідувач кафедри організації будівельного виробництва
33.  Дубинський В.П. – завідувач кафедри архітектурного проектування
34.  Епоян С.М. - завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
35.  Ізбаш М.Ю. - завідувач кафедри архітектурних конструкцій
36.  Калініченко Л.Л. - завідувач кафедри економіки
37.  Корсун В.Є. - завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів
38.  Костюк Т.О. - завідувач кафедри будівельних матеріалів та виробів
39.  Кравець В.Й. - завідувач кафедри образотворчого та декоративного мистецтва
40.  Креч Т.В. - завідувач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян
41.  Лозовий А.В. - завідувач кафедри економічної теорії
42.  Наливайко Т.А. - завідувач кафедри інженерної геодезії
43.  Перетятько Ю.Г. - завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій
44.  Редько О.Ф. - завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів
45.  Самородов О.В. - завідувач кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд
46.  Сергеєва Т.В. - завідувач кафедри іноземних мов
47.  Сірик В.С. - завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
48.  Скороходова А.В. - завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища
49.  Солошенко О.М. - завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
50.  Сопов В.П. - завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
51.  Старкова О.В. - завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
52.  Успаленко В.І. - завідувач кафедри фінансів та кредиту
53.  Фоменко О.О. - завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища
54.  Черкасова К.Т. - завідувач кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
55.  Шатохін В.М. - завідувач кафедри теоретичної механіки
56.  Шумаков І.В. - завідувач кафедри технології будівельного виробництва
57.  Юрченко В.О. - завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
58.  Шиченко А.Ю. - Голова Ради студентського самоврядування ХНУБА
59.  Фомічов О.Л. – заступник голови Ради студентського самоврядування
60.  Черкашина К.М. – секретар Ради студентського самоврядування ХНУБА
61.  Мітяєва І.О. - Голова Ради студентського самоврядування АФ
62.  Кір’ян Я.О. - Голова Ради студентського самоврядування БФ
63.  Окружнов Д.О. - Голова Ради студентського самоврядування МТФ
64.  Марусич В.В. - Голова Ради студентського самоврядування ФЕМ
65.  Уньковська І.О. - Голова Ради студентського самоврядування СТФ
Контактна інформація:

Учений секретар ХНУБА – Бабівська Інна Анатоліївна,

+38057-700-06-77 (вн. 2-37), службовий
+38050-914-86-87 мобільний
+38063-250-10-60 мобільний

ucsekret_kstuca@ukr.net