Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада Харківського національного університету будівництва та архітектури є виборним колегіальним органом управління, який створюється для визначення загальних напрямів і прийняття рішень з управлінської, фінансово-господарської, наукової, виховної, навчально-методичної та кадрової роботи.
У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ХНУБА та Положенням про Вчену раду Університету.
Вчена рада обирається Конференцією науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Строк повноважень Вченої ради Університету складає п’ять років.

Положення про Вчену раду ХНУБА Завантажити

 

Склад вченої ради ХНУБА

1Шкодовський Ю.М. – Голова Вченої ради, ректор університету
2Череднік Д.Л. – перший проректор з науково-педагогічної роботи
3Гончаренко Д.Ф. – заступник ректора (проректор) з науково-педагогічної роботи
4Деомідов Є.В. - проректор з економічних питань і розвитку
5Шмигун Є.І. - проректор з адміністративно-господарської роботи
6Бугай В.С. - директор центру заочного навчання
7Ємець І.М. - директор центру довузівської підготовки
8Нурієв Ш.А. - директор центру по роботі з іноземними учнями
9Журавльов Ю.В. - декан механіко-технологічного факультету
10Мироненко В.П. - декан архітектурного факультету
11Савченко О.І. - декан будівельного факультету
12Сироватський О.А. - декан факультету економіки та менеджменту
13Шилін В.В. - декан санітарно-технічного факультету
14Бабівська І.А. – учений секретар
15Колодяжна М.Ю. - начальник навчально-методичного відділу
16Кукса Н.Б. – директор бібліотеки
17Янкул І.В. – головний бухгалтер
18Кабусь О.В. – начальник науково-дослідного сектору
19Колодяжна Т.В. - Голова ради молодих учених
20Плахотніков К.В. – Голова профкому студентів та аспірантів
21Тітов А.А. - Голова профспілкового комітету університету
22Аванесова Н.Е. - завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування
23Аршава О.О. - завідувач кафедри вищої математики
24Болотських М.С. - завідувач кафедри механізації будівельних процесів
25Бондаренко Ю.В. - завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій
26Буряк О.П. - завідувач кафедри основ архітектури
27Вигдорович В.О. - завідувач кафедри містобудування та урбаністики
28Герасименко В.В. - завідувач кафедри графіки
29Гриньов В.Б. - завідувач кафедри будівельної механіки
30Данченко Ю.М. - завідувач кафедри загальної хімії
31Даньшева С.О. - завідувач кафедри фізики
32Дружинін А.В. - завідувач кафедри організації будівельного виробництва
33Дубинський В.П. – завідувач кафедри архітектурного проектування
34Епоян С.М. - завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки
35Ізбаш М.Ю. - завідувач кафедри архітектурних конструкцій
36Калініченко Л.Л. - завідувач кафедри економіки
37Корсун В.Є. - завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів
38Костюк Т.О. - завідувач кафедри будівельних матеріалів та виробів
39Кравець В.Й. - завідувач кафедри образотворчого та декоративного мистецтва
40Креч Т.В. - завідувач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян
41Лозовий А.В. - завідувач кафедри економічної теорії
42Наливайко Т.А. - завідувач кафедри інженерної геодезії
43Перетятько Ю.Г. - завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій
44Редько О.Ф. - завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів
45Самородов О.В. - завідувач кафедри геотехніки та підземних споруд
46Сергеєва Т.В. - завідувач кафедри іноземних мов
47Сірик В.С. - завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
48Скороходова А.В. - завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища
49Солошенко О.М. - завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
50Сопов В.П. - завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
51Старкова О.В. - завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
52Успаленко В.І. - завідувач кафедри фінансів та кредиту
53Фоменко О.О. - завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища
54Черкасова К.Т. - завідувач кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
55Шатохін В.М. - завідувач кафедри теоретичної механіки
56Шумаков І.В. - завідувач кафедри технології будівельного виробництва
57Юрченко В.О. - завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології
58Кондренко Т.О. - Голова Ради студентського самоврядування ХНУБА
59Хребто А.В. – заступник голови Ради студентського самоврядування ХНУБА
60Вінокурова В.О. - Голова Ради студентського самоврядування АФ
61Кір’ян Я.О. - Голова Ради студентського самоврядування БФ
62Кучеров Д.М. - Голова Ради студентського самоврядування МТФ
63Марусич В.В. - Голова Ради студентського самоврядування ФЕМ
64Уньковська І.О. - Голова Ради студентського самоврядування СТФ
Контактна інформація:

Учений секретар ХНУБА – Бабівська Інна Анатоліївна,

+38057-700-06-77 (вн. 2-37), службовий
+38050-914-86-87 мобільний
+38063-250-10-60 мобільний

ucsekret_kstuca@ukr.net