Конкурс на вакантні посади

Обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників та порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ХНУБА:
Завантажити

Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури (далі – Університет), а саме: проректорів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, директорів інститутів (центрів), діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, деканів факультетів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, директора бібліотеки завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, викладачів-стажистів, наукових працівників бібліотеки, завідувачів аспірантури, докторантури. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.