Кафедра Безпеки життєдіяльності та інженерної екології

Кафедра Безпеки життєдіяльності
та інженерної екології

Кафедра заснована понад четверть століття назад і весь цей час утримає високу планку освіти та науки у галузях екології та охорони праці. Випускаючи фахівців високого рівня, кафедра Безпеки життєдіяльності та інженерної екології сприяє екологізації нашого життєвого простору та безпечне майбутнє наступних поколінь.

Загальна інформація про кафедру

В 1983 році у ХІБІ була створена кафедра «Охорона праці», яка забезпечила викладання циклу дисциплін з охорони праці та безпеки життєдіяльності в підготовці інженерів будівельної галузі. Кафедра в основному складалася з кадрового складу кафедри «Технології будівельного виробництва» на чолі із Смірновим Олексієм Михайловичем, доцентом, к.т.н. У 1992 році кафедру «Охорона праці» очолив д.т.н., професор Шеренков Ігор Аркадійович. В тому ж році для забезпечення екологічної складової підготовки спеціалістів в галузі будівництва за ініціативою професора І.А. Шеренкова на базі кафедри «Охорона праці» була створена кафедра «Безпеки життєдіяльності та інженерної екології».

Професор І.А. Шеренков започаткував на кафедрі БЖтаІЕ підготовку наукових кадрів в аспірантурі, як в інтересах ХІБІ, так і в інтересах вузів України та інших країн. Результатом такої праці було зміцнення кадрового потенціалу кафедри БЖтаІЕ та ХІБІ-ХДТУБА молодими вченими.

У 2008 році до кафедри БЖІЕ ввійшов цикл дисциплін «Цивільна оборона». На сьогоднішній день кафедра БЖІЕ складається із трьох секцій: охорона праці, екологія, цивільна оборона.

У 2009 році кафедру очолила  д.т.н., професор Юрченко Валентина Олександрівна. З цього часу почався новий етап розбудови кафедри, були засновані нові лабораторії, розширен перелік дисциплін, кафедра приймає активну участь у  міжнародній науковій діяльності. Колектив поповнюється молодими вченими, кандидатами наук, доцентами.

Характеристика спеціальностей

Кафедра БЖтаІЕ випускає магістрів з екології за спеціальністю «101 Екологія». Широкий перелік дисциплін, що викладаються, забезпечує високий рівень підготовки фахівців-еколгогів. Продовж 5,5 років навчання майбутні магістри надійно засвоюють широкий перелік природничих та інженерних наук, отримують практичний досвід наукових досліджень в лабораторії та в польових  умовах на виїзних практиках.

Високий рівень підготовки випускників забезпечує їх  затребуваність на ринці праці у якості спеціалістів з екології та охорони праці таких як інженер з охорони навколишнього середовища, голова відділу з охорони навколишнього середовища, спеціаліст з екології та охорони НС та багато інших.

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

КП «Харківводоканал», ТОВ «Будтехінженірінг», КП «Ченігівводоканал», ТОВ «ФБК Харківміськбуд», ВАТ Харківський Водоканалпроект, УкрДНТЦ «Енергосталь», УкрНДІЕП, КБО «Деканівський» Всеукраїнська Екологічна ліга та інші. Студенти проходять практику у Національному природному парку «Слобожанський», Національному природному парку «Гомільшанські ліса», ДП «Балаклійське лісове господарство», ГУ ВПО «Белорусско-Российский університет», НВФ «Екополімер» ( ТОВ НВП «Електропівден-монтаж», Фонд страхування від нещасних випадків, ТОВ НВП «Зоря», АТЗТ «Синтез», ТОВ «Еко-Інвест», та багато інших. Філії кафедри засновані на базі НВФ „Екополімер” та Північно-Східного наукового центру НАН України.

Склад кафедри

Юрченко  Валентина Олександрівна
Юрченко Валентина Олександрівна
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Харків, вул. Сумська 40 (корпус №1, аудиторія 565)

Телефон: (057) 700-30-08

Сайт: ecologystkhnuba.dx.am