Кафедра Будівельних матеріалів і виробів

Кафедра будівельних матеріалів і виробів

Кафедра займається вирішенням проблем створення теоретичних основ отримання нових корозійностійких силікатних матеріалів з високими гідротехнічними характеристиками для сучасних гідроізоляційних та пароізоляційних робіт. Також проводяться дослідження з одержання цементних композиційних матеріалів підвищеної міцності на основі традиційної та вторинної сировини.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра активно співпрацює в науковому та навчально – методичному напрямку з кафедрою будівельних матеріалів, конструкцій та споруд УкрДУЗТ. Результати такої співпраці  втілились у сумісну комплексну фундаментальну НДР 015U000635 «Теоретичні основи отримання нових корозійностійких композиційних силікатних матеріалів  з високими гідрофізичними характеристиками». За період проведення досліджень отримано патенти на винахід, опубліковані статі у фахових виданнях та таких, що віднесено до наукометричних баз даних. Захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації, в рамках даної роботи. Опублікований навчальний посібник  «Захист будівельних конструкцій та споруд від агресивних впливів» рекомендований вченою радою УкрДУЗТ, призначений для студентів та аспірантів спеціальностей: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 191 «Архітектура та містобудування», 273 «Залізничний транспорт». Протягом тривалого часу викладачі обирають місцем підвищення кваліфікації кафедру будівельних матеріалів, конструкцій та споруд УкрДУЗТ.

Дослідно – промислове впровадження своїх наукових розробок кафедра здійснює на базі підприємства «Віа – Телос» (м.Харків), ПАТ «Жилстрой – 1». Така співпраця допомагає знайти оптимальні рішення, що до підвищення рівня наукових ідей.

Склад кафедри

Костюк Тетяна Олександрівна
Костюк Тетяна Олександрівна
Завідувач кафедри будівельних матеріалів і виробів, доктор технічних наук, доцент

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Сумська, 40:  ауд. 219, 219 а

Телефон: 057-706-20-73

E-mail: kstuca.bmiv@gmail.com

Сайт кафедри: https://bmiv.info/