Кафедра Фінансів та кредиту

Кафедра фінансів та кредиту

Ти творча, талановита та практична людина? Тоді тобі до нас! Інвестуй в своє майбутнє! Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” – твій європейський вибір!

Загальна інформація про кафедру

15 жовтня 1997 року була створена кафедра “Біржової, страхової та банківської справи”, яка у 2006 році кафедра була перейменована в кафедру «Фінансів та кредиту». Завідуючим цієї кафедри став професор Успаленко Віталій Ілліч, який має великий досвід не тільки науково-педагогічної та організаційної роботи, але і роботи на ринку фінансових послуг. Перший набір за спеціальністю “Фінанси” відбувся у 1998 році. На перший курс було прийнято 24 студенти. З розвитком діяльності кафедри набір студентів збільшився в три рази, ліцензована заочна форма навчання, розширилася і матеріально-технічна база. З 1998 року кафедра отримала право навчати аспірантів. На даний час 19 аспірантів і здобувачів кафедри успішно захистили дисертаційні роботи. Одночасно з проведенням навчально-виховної роботи на кафедрі здійснюється керівництво науковою роботою студентів, що дозволяє залучити їх до цього важливого процесу, починаючи з першого курсу, і сприяє відбору до магістратури найбільш здібних студентів. Професорсько-викладацьким та аспірантським складом кафедри розроблено та опубліковано близько 400 одиниць методичних рекомендацій, більше 30 навчально-методичних посібників мають гриф МОН України, випущено 15 монографії, опубліковано більш ніж 500 наукових статей. У 2017 році кафедра фінансів та кредиту отримала ліцензію на освітню діяльність за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». В даний час колектив кафедри працює над впровадженням у навчальний процес модельного фінансового підприємства, яке дозволить студентам більш глибоко і детально опанувати практичну сторону фінансової діяльності. За двадцятирічний період існування кафедра перетворилася на злагоджений і потужний науково-педагогічний колектив, що забезпечив випуск більш ніж 1000 бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Одна з заслуг кафедри полягає в тому, що всі випускники працевлаштовані. Причому кафедра практично з усіма підтримує безперервний зв’язок.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 100 осіб)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  (освітній рівень – магістр, ліцензований обсяг прийому 65 осіб)
 • 071 Облік і оподаткування
  (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 50 осіб)
 • 075 Маркетинг
  (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому осіб – 50)

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Фінанси, банківська справа та страхування одна із найбільш затребуваних спеціальностей економічного напряму. У процесі навчання студенти набувають знань, умінь та навичок для успішної практичної діяльності в усіх сферах фінансової системи:

 • кредитний та фондовий ринки;
 • страхування;
 • державні фінанси;
 • фінанси суб’єктів господарювання;
 • міжнародні фінанси.

Фахівців з фінансів, банківської справи та страхування за освітніми рівнями бакалавр і магістр готує кафедра фінансів та кредиту, яка була організована у 1997 році. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу дозволяє готувати фахівців, які успішно працюють на престижних посадах вищої і середньої ланки управління у державних та корпоративних закладах фінансової системи.

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і оподаткування є комплексною та універсальною спеціальністю, підготовка за якою формує у студента необхідні компетенції в сферах бухгалтерського обліку та оподаткування, а також аналітичного забезпечення прийняття ефективних рішень в умовах постійних змін підприємницького середовища. Підготовку фахівців з обліку і оподаткування за освітнім рівнем бакалавр здійснює кафедра фінансів та кредиту. Завдяки високому рівню кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення обліку фінансової діяльності підприємства, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, об’єктивної оцінки ефективності та законності прийнятих управлінських рішень тощо. Наші випускники можуть працювати: бухгалтером, економістом – аналітиком, експертом з питань оподаткування та особистих фінансів.

МАРКЕТИНГ

Маркетинг є сучасною затребуваною спеціальністю, підготовка за якою формує у студента необхідні компетенції у сфері взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів. Підготовку фахівців з маркетингу за освітнім рівнем бакалавр здійснює кафедра фінансів та кредиту. Завдяки високому рівню кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо провадження маркетингової діяльності, обґрунтування управлінських рішень, оцінки ризиків маркетингового середовища тощо. Наші випускники можуть працювати: менеджерами з маркетингу, збуту, рекламістом, фахівцями з методів розширення ринків збуту.

 

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

Студенти кафедри «Фінансів та кредиту» мають можливість проходити навчальну, виробничу та переддипломну практику у наступних банках, страхових компаніях та виробничих організаціях міста Харкова. Список баз проходження практики студентами кафедри фінансів та кредиту Банки:

 1. ПАТ КБ «Правексбанк»
 2. ХОУ АТ «Ощадбанк»
 3. ПАТ КБ «Приватбанк»
 4. Північно-Східний комерційний макрорегіон ПАТ «Укрсоцбанк»
 5. ПАТ «Укрексімбанк»
 6. Бізнес-Центр Північно-Східний регіон ПАТ «Ідея Банк»
 7. ПАТ «Альфа-банк»

Підприємства:

 1. ТДВ «Житлобуд-2»
 2. НВО «Технологія»

Страхові компанії:

 1. Харківський союз страховиків
 2. НАСК «Оранта»
 3. СК «Українська пожежно-страхова компанія»

Після закінчення навчання студенти кафедри мають можливість працевлаштуватися у вищеперелічених організаціях.

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Харків, вул. Сумська, 40, головний корпус ХНУБА, 1-й поверх Телефон: (057) 700-28-41 E-mail: bsbdfik@gmail.com Сайт: fin.kharkov.ua