Кафедра Вищої математики

Кафедра вищої математики

«Життя прикрашається двома речами: заняттям математикою та її викладанням».

Саме ці слова Сімеон-Дені Пуассона лежать в основі діяльності колективу кафедри вищої математики, основна місія якої полягає в формуванні математичної освіти, необхідної для отримання професійних знань майбутніми інженерами, архітекторами, економістами.

Загальна інформація про кафедру

Головна мета діяльності кафедри вищої математики полягає в розвитку логічного та алгоритмічного мислення студентів, уміння самостійно поглиблювати свої математичні знання; у допомозі оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, що дозволяє аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні математичні задачі.

Сьогодні кафедра складається з 13 співробітників, серед яких: 1– професор; 4 – доценти; 4 – старших викладачів; 2 – учбово-допоміжного персоналу.

Провідними викладачами, які віддають весь свій досвід студентам, є професор Харченко А.П., доценти Аршава О.О., Несвіт М.І., Гаєвська В.О., Щелкунова Л.І., ст. викладачі Стасенко О.М., Посилаєва Р.В., Лисянська Г.В., Бабаєва О.В. Забезпечують навчальний процес кафедри старші лаборанти Шульміна Л.І., Тупіцина В.В.

З моменту свого існування кафедра веде фундаментальну підготовку студентів усіх спеціальностей університету. Викладачі кафедри активно займаються навчально-методичною роботою. Зараз на кафедрі викладають 8 дисциплін: вища математика, математика для економістів, вища та прикладна математика, теорія ймовірностей, ймовірнісні  процеси та математична статистика, теорія ймовірностей та випадкові процеси, економетрія, економіко-математичне моделювання, вища математика у наукових дослідженнях. Для підготовки висококваліфікованих інженерних та економічних кадрів за останні 25 років кафедрою видано 4 монографії, 60 методичних посібників і більш 100 методичних розробок. Чотири навчальних посібника отримало гриф Міністерства освіти України, два навчальних посібника – гриф Вченої Ради ХНУБА.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за двома науковими напрямами:

  1. кінетичні рівняння,
  2. розробка та впровадження нових інформаційних технологій у систему освіти.

За останні 10 років викладачами кафедри було опубліковано більш, ніж 30 наукових статей, розроблений «Віртуальний підручник» з вищої математики для технічних університетів, який знаходить застосування як в межах ХНУБА, так і в інших закладах вищої освіти України.

Склад кафедри

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони: м. Харків, вул. Сумська, 40, 3 поверх, кімн. 345, тел.  +38057-706-17-81

E-mail: mathem.kstuca@gmail.com

Сайт: http://mathem-kstuca.ucoz.ua