День відкритих дверей - 25 березня 2018 року, початок о 10-00.
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Навчальна діяльність: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ХНУБА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ - є організаційно-управлінським структурним підрозділом університету, який забезпечує організацію, планування, контроль за навчально-методичною роботою факультетів та кафедр університету, а також опікується питаннями подальшого удосконалення навчального процесу.
Просмотров: 3 882 | Читати далі  
Навчальна діяльність: ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Навчальний процес у ХНУБА - це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу  в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу", освітньо-професійні програми підготовки фахівців відповідних напрямів (спеціальностей) підготовки.

Підготовка фахівців з усіх спеціальностей забезпечується освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами з дисциплін.

Просмотров: 4 451 | Читати далі  
Навчальна діяльність: МІЖНАРОДНІ АКАДЕМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
За десятиріччя свого існування наш університет впевнено увійшов до міжнародного академічного та наукового співтовариства.
Просмотров: 2 659 | Читати далі  
ЄКТС (ECTS -European Community Course Credit Transfer System) - це кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень студентів і переведення їх з одного ВНЗ до іншого. Також ЄКТС дозволяє забезпечити єдину процедуру оцінки навчання за кордоном та їхнього академічного визнання і передачі від одного ВНЗ іншому.
Просмотров: 2 604 | Читати далі  
Навчальна діяльність: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ студентів, які навчаються у ХНУБА
Права та обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах закріплені законами України: "Про вищу освіту" (ст. 54, ст.55), "Про освіту" (ст. 51, ст. 52), Статутом ХНУБА, наказами ректора ХНУБА та іншими законодавчими документами.
Просмотров: 2 693 | Читати далі  
Навчальна діяльність: ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ
Відповідно до законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", Положення "Про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти":
Просмотров: 4 251 | Читати далі  
Навчальна діяльність: СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стипендія - це грошова допомога, що призначається за результатами рейтингових балів студентам ХНУБА очної форми навчання, які навчаються на бюджеті, у залежності від успіхів у навчальній і науковій діяльності та матеріального забезпечення.
Просмотров: 4 156 | Читати далі  
Навчальна діяльність: СТУДЕНТСЬКІ ГУРТОЖИТКИ

До складу житлово-побутового комплексу ХНУБА входять два гуртожитки:

  • гуртожиток № 3, знаходиться за адресою: вул. Клочківська, 220;
  • гуртожиток № 4, знаходиться за адресою: вул. Тимурівців, 7а.
Просмотров: 7 959 | Читати далі  
Навчальна діяльність: Редакційно-видавничий відділ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

  • здійснює  на основі пропозицій кафедр комплектування, затвердження і реалізацію планів видання навчально-методичної літератури;
  • виконує редагування відповідно до діючих стандартів запланованих авторських рукописів;
  • контролює оформлення методичної літератури та якісне виконання друкованої продукції відповідно до нормативних документів;
  • надає допомогу авторам у підготовці, оформленні та затвердженні до друку навчальних посібників на присвоєння їм грифа МОНУ;
  • підтримує ділові зв'язки з Методичною радою університету і секцією редакційно-видавничої діяльності з питань контрольного рецензування та доцільності видання навчально-методичної документації;
  • готує рекомендації та інструкції, необхідні автору під час оформлення запланованої літератури до друку;
  • подає річні звіти й оперативні відомості для різноманітних інформацій про випуск друкованої продукції.
Просмотров: 4 839 | Читати далі  
Навчальна діяльність: Замовлення дублікатів документів про освіту
Дублікати документів про освіту видаються у разі їх втрати, а також пошкодження, яке призвело до порушення цілісності документа, відповідно до вимог Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх додатків, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10.12.2003 року №811.

Виготовлення дубліката документа про освіту, відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 26.05.2010року №358 здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.

Просмотров: 4 287 | Читати далі  

1 2

Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА