Бессонова Наталія Миколаївна

Бессонова Наталія Миколаївна

Старший викладач

Старший викладач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького 1987 року.

Викладає дисципліни:

«Українська (російська) мова як іноземна», «Методика викладання української (російської) мови як іноземної».

Є автором багатьох методичних розробок і посібників. За 5 останніх років має 8   публікацій в українських та зарубіжних виданнях (Вірменія, Грузія).

Сфера наукових інтересів базується на вивченні ефективних засобів викладання наукового стилю мовлення іноземним студентам – нефілологам.