Бєлікова Олена Віталіївна

Бєлікова Олена Віталіївна

Старший викладач

Старший викладач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян ХНУБА.

Філолог. Практичний психолог. Магістр педагогіки вищої школи.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького 1990 року.

У 2003 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Психологія» та отримала кваліфікацію практичного психолога.

Закінчила Українську інженерно-педагогічну академію 2014 році за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Викладає дисципліни:

«Українська (російська) мова як іноземна», «Методика викладання української (російської) мови як іноземної», «Психологія», «Педагогіка вищої школи».

Є автором багатьох методичних розробок і посібників. За 5 останніх років має     9   публікацій в українських та зарубіжних виданнях (Греція, Вірменія, Грузія).

 Наукові інтереси:

Психолого-педагогічні методи формування комунікативної компетентності іноземних студентів технічних спеціальностей.