Бойко Тетяна Карлівна

Бойко Тетяна Карлівна

Доцент кафедри

Доцент кафедри гідротехнічного будівництва, канд. техн. наук, доцент.

ХІІКБ (1978 р), спецкурс “Гідротехнічні споруди”, “Механічне обладнання гідротехнічних споруд”, “Особливості розрахунку річкового водного транспорту”.

Наукові інтереси – аналіз напружено-деформованого стану конструктивних елементів воднотранспортних споруд при дії статичних і динамічних навантажень та їх методи розрахунку.