Гук Валерій Іванович

Гук Валерій Іванович

Професор кафедри містобудування та урбаністики доктор технічних наук. професор

Контактна інформація
Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна,
Тел. +380979917178
e-mail:vguk@ukr.net

РЕЗЮМЕ
Дипломант ЮНЕСКО (1996), кавалер нагороди «За заслуги перед Українським народом» 2-го ступеня (2015)

Наукові ступені та вчені звання:
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.440 –автомобільні дороги

Тема дисертаційної роботи:
«Исследование закономерностей движения потока легкових автомобилей для целей проектирования улиц и дорог» (1970)

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.20 – містобудування та територіальне планування

Тема дисертаційної роботи:
«Теорія функціональних параметрів і критерії оцінки станів руху транспортних потоків на міських вулицях і дорогах»(2011) Професор по кафедрі «градостроительство» (1991)

Освіта
Харківський інститут інженерів комунального будівництва 1961 рік закінчення., спеціальність «Городское строительство и хозяйство», кваліфікація інженер-будівельник

Досвід роботи:
З 1976  року доцент кафери архітектурного проектування Харківського інженерно будівельного інституту, з 1989 професор кафери містобудування Харківський академії міського господарства, з 2003 професор кафедри урбаністики Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Керівник госп-договірих і наудово-дослідних робіт протягом усіх років наукової діяльності.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукові інтереси: розвиток теорії містобудування в напрямку розробки теорії динаміки транспортних та людських потоків та впровадження ефективних методів, що підвищують пропускну спроможність магістральних вулиць і доріг міст та безпеку дорожнього руху, створення теорії горизонтальної архітектури та урбанології

Публікаційна активність:
Загальна кількість опублікованих наукових праць –254 публікацій, у тому числі 2 монографії та 2 навчальних посібників, авторське свідоцтво

ORCID: 0000-0003-4198-7027

Інше
Член спеціалізованих вчених рад Д.64.056.02 при ХНУБА та Д.64.059.01 при ХНАДУ, та член редакційної колегії  науково фахового збірника «Проблеми теорії та історії архітектури України» Одесса

Міжнародна діяльність:
Участь у міжнародних конференціях та публікації у міжнародних журналах.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Лектор дисциплін «Інженерний благоустрій і транспорт», «Планування міст і транспорт», «Інженерна підготовка територій»