Юрченко Валентина Олександрівна

Юрченко Валентина Олександрівна

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація

Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна
Тел. +38(057) 700-30-08
e-mail: yurchenko.valentina@gmail.com

РЕЗЮМЕ

Дійсний член Академії будівництва України.

Наукові ступені та вчені звання:

  • Кандидат біологічних наук  за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія
  • Тема дисертаційної роботи: «Вилуговування марганцю з окисних сполук з допомогою Acinetobacter calcoaceticus» (1986 р.).
  • Старший науковий співробітник за спеціальністю «Мікробіологія» (1991 р.)
  • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація. Тема дисертаційної роботи: «Розробка науково технологічних основ експлуатації споруд каналізації в умовах біохімічного окислення неорганічних сполук» (2007 р.)
  • Професор по кафедрі екологія

Освіта:

Харківський державний університет  ім. О.М.Горького, 1974 рік закінчення, спеціальність: фізіологія, кваліфікація: біолог, викладач біології та хімії.

Досвід роботи:

  • З 1985 р. – робота в Харківському відділі ВНДІ ВОДГЕО (з 1992 р. УкрНДІ «УкрВОДГЕО») спочатку молодшим науковим співробітником, потім старшим науковим співробітником і завідувачем лабораторії.
  • З 2007 р. – професор кафедри екології ХНАДУ
  • З 2010 р. – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності на інженерної екології ХНУБА.
  • Керівник і відповідальний виконавець багатьох держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт протягом усіх років науково-педагогічної діяльності.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: екологія водних середовищ та її вплив на екологічну безпеку природних і технічних об’єктів, управління процесами біологічної очистки стічних вод, мікробіологічне руйнування конструктивних матеріалів (мікробіологічна корозія).

Публікаційна активність:

Загальна кількість опублікованих наукових праць – 537 публікацій, у тому числі 10 монографій та навчальних посібників, 12 статей в виданнях що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 17 авторських свідоцтв і патентів.

ORCID 0000-0001-7123-710X
Профіль у Google Scholar
Профіль у Scopus

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів (захисти з 2015 р.).

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня кандидата наук

2013Мельнікова Оксана ГригорівнаПідвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури2017
2012Лебедєва Олена СергіївнаЗахист атмосферного повітря від забруднення викидами сірководню з каналізаційних мереж2017
2013Артеменко Андрій ВіталійовичПідвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)2017
2015Антонов Олексій ВалентиновичПідвищення експлуатаційної ефективності пом’якшення природних і стічних вод2019
2015Пономарьова Світлана ДмитрівнаЗахист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств2019

Здобувачі ступеня доктора філософії (термін підготовки 4 роки)

2016Іванін Павло СергійовичПідвищення ефективності захисту повітряного та водного середовища на целюлозно-паперових виробництвах
2019Цитлішвілі Катерина ОлександрівнаЕкологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод
2016Радіонов Микита ПавловичНітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування
2018Христенко Артур МиколайовичЕксплуатація споруд біологіної очистки стічних вод з використанням мембранних технологій
2018Сєроглазов Володимир МихойловичВплив складу бурових стічних вод на експлуатаційну надійність об’єктів зберігання нафтових відходів

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01, член редакційних колегій двох вітчизняних наукових фахових журналів

Міжнародна діяльність:

У 2019 році пройдене стажування у Люблінській політехніці (Польща)

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лектор дисциплін «Біологія з основами гідробіології», «Біоіндикація довкілля», «Наукові біологічні методи в екології».