Костюк Тетяна Олександрівна

Костюк Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри будівельних матеріалів і виробів, доктор технічних наук, доцент

Контактна інформація

Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна,
Тел. +38(057) 706-20-73
e-mail: takostuk@ukr.net

РЕЗЮМЕ

 • Наукові ступені та вчені звання:
 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби.
 • Тема дисертаційної роботи: «Цементно-піщані бетони напівсухого пресування» (1999 р.)
 • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби.
 • Тема дисертаційної роботи: «Направлене формування структури цементних композитів для гідроізоляції» (2015р.).
 • Старший науковий співробітник зі спеціальності будівельні матеріали та вироби.
 • Доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів

Освіта:

Харківський політехнічний інститут, 1978 рік закінчення, спеціальність «Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покрить», кваліфікація інженер хімік-технолог.

Досвід роботи:

 • 1978 – 1981 – інженер відділу захисних покриттів інституту «Гипротракторосельхозмаш», м.Харків;
 • 1981 – 1983  – інженер лабораторії інституту «УкрВОДГЕО», м. Харків;
 • 1983 – 1993  – молодший а далі старший науковий співробітник СКТБ Харківського інженерно-будівельного інституту (ХІБІ);
 • 1993 р. – по теперішній час – від наукового співробітник до професора, завідуючого кафедрою будівельних матеріалів і виробів ХНУБА (ХІБІ).

Виконавець та керівник госпдоговірних і науково-дослідних робіт протягом усіх років наукової діяльності.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси:

управління структуроутворенням цементного каменю у композиційних матеріалах поліфункціонального призначення.

Публікаційна активність становить більше 200 наукових праць, зокрема монографії та навчальних посібники, 15 авторських свідоцтв та патентів.

ORCID 0000-0002-9246-2899
Профіль у Google Scholar
Профіль у Scopus

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: з 2009 року під керівництвом  було підготовлено та захищено 3 кандидатських дисертаційних робіт.

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня кандидата технічних наук

2009Салія Медея ГурамівнаГідроізоляційні покриття на цементній основі підвищеної тріщиностійкості2012
2014Арутюнов Валерій АшатовичРулонний композиційний матеріал для ремонту та гідроізоляції з підвищеними фізико-механічними характеристиками2016
2017Плахотніков Кирило ВалерійовичМінеральне тонкошарове теплоізоляційне покриття з підвищенними фізико- механічними характеристиками2019

Додаткова інформація: член спеціалізованих вчених рад:  Д 64.056.04 при Харківському національному університеті будівництва та архітектури по дисертації та  К 05.052.04 при Вінницькому національному технічному університеті.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наразі у Харківському національному університеті будівництва та архітектури викладає дисципліни «Будівельне матеріалознавство, металознавство і зварка»,  «Матеріалознавство будівельних полімерних матеріалів», «Спецкурс. Корозія і захист будівельних конструкцій», «Сучасний стан т розвиток науки і практики виробництва та застосування будівельних матеріалів», «Захист будівельних та архітектурних конструкцій від корозії та зносу».