Котляр Микола Іванович

Котляр Микола Іванович

Професор кафедри технології будівельного виробництва, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:

Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна
Тел. +38(057) 706-18-54
e-mail: kotlyarhnuba@ gmail.com

Резюме

Дійсний член Академії будівництва України.
Науковий консультант з підготовки до професійної атестації  відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов’язаних з будівництвом об’єктів архітектури (технагляд, проектування).
Експерт з професійної атестації інженерів технічного нагляду

Наукові ступені та вчені звання:

  • Кандидат технічних наук за спеціальністю  05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
  • Тема дисертаційної роботи: «Дослідження зведення монолітних залізобетонних конструкцій і споруд в лицювальній опалубці» (1982р.)
  • Доцент по кафедрі технології будівельного виробництва

Освіта:

Харківський інженерно-будівельний  інститут, 1970 рік закінчення, спеціальність «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація інженер-будівельник

Досвід роботи:

  • 1970 – 1972 – працював на посаді начальника спеціалізованої будівельної ділянки в місті Полярний Мурманської області.
  • 1972 –  1974 – працював в будівельній галузі інженером-конструктором в проектному інституті «ГІПРОКОКС» м. Харків, начальником виробничо-технічного відділу та Головним інженером будівельного управління м. Петропавловськ.
  • 1975 – 1978 – аспірант по кафедрі технології будівельного виробництва Харківського інженерно-будівельного інституту.
  • 1978 – 1985 – старший науковий співробітник Науково-дослідного сектору Харківського національного університету будівництва та архітектури.
  • 1979 – 1982 – старший науковий співробітник по кафедрі технології будівельного виробництва.
  • 1985 – 2008 – доцент кафедри технології будівельного виробництва  Харківського інженерно-будівельного інституту, Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури у різні роки.
  • 2008 по теперішній час професор кафедри технології будівельного виробництва  Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Керівник госпдоговірних і науково-дослідних робіт протягом усіх років наукової діяльності.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: розробка та впровадження ефективних технологій, що підвищують ефективність зведення монолітних залізобетонних конструкцій будівель і споруд.
Публікаційна активність становить 200 наукових праць, зокрема 14 монографії, рекомендаційних та нормативних документів, 12 авторських свідоцтв та патентів.

ORCID  0000-0002-7612-1648
Профіль у Google Scholar

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: під керівництвом  було підготовлено та захищено 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Керівництво аспірантами у теперішній час

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня доктора філософії (термін підготовки 4 роки)

2019Башкіров Генадій Борисович«Оптимізація організаційно-технологічних рішень при відновленні об’єктів що не експлуатуються»

Педагогічна діяльність

На першому (бакалаврському) рівні викладає лекційні заняття  дисциплін: «Технологія будівельного виробництва», «Зведення і монтаж будівель та споруд»
На другому (магістерському) рівні викладає лекційні заняття з дисципліни «Теорія експерименту та науково-дослідна робота студентів»
На третьому (освітньо-науковому) рівні викладає лекційні заняття з дисципліни «Наукові основи удосконалення технологічних рішень в будівництві»

Котляр Микола Іванович щороку є дипломним керівником студентів, які розробляють випускні бакалаврські та магістерські роботи по кафедрі технології будівельного виробництва.