Креч Тетяна Василівна

Креч Тетяна Василівна

Завідувач кафедри

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри, професор, нагороджена Почесним грамотами Міністерства освіти та науки та департаменту освіти Харківської державної обласної  адміністрації.

Закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького 1970 року.

Викладає дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Українська (російська) мова як іноземні».

Наукові інтереси зосереджені на проблемах вивчення впливу сучасних соціокультурних викликів на формування мовної особистості, подолання інтерференції у двомовній лексикографічній практиці та втілення сучасних технологій і методик у формуванні психологічних і педагогічних компетентностей майбутніх фахівців.

За п’ять останніх років має 4 публікації в міжнародних фахових виданнях,

5 публікацій у наукових фахових виданнях України, 2 навчальні посібники,  рекомендовані вченою радою ХНУБА, публікації в українських і зарубіжних виданнях (Греція, Іспанія, Хорватія, Туніс, Білорусія), зокрема й у науково-метричній базі Copernicus.