Шумаков Ігор Валентинович

Шумаков Ігор Валентинович

Професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва, доктор технічних наук, доцент по кафедрі технології будівельного виробництва

Контактна інформація
Адреса: вул. Сумська, 40, 61002, Харків, Україна,
Тел. +38(057) 706-18-54
e-mail: shumakov.hisi@gmail.com

РЕЗЮМЕ

Дійсний член Академії будівництва України.
Член науково-методичної комісії з інженерії, підкомісії з будівництва та цивільної інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України по розробці стандартів вищої освіти з 2016 р., гарант освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня «Будівництво та цивільна інжнерія»

Наукові ступені та вчені звання:

 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
 • Тема дисертаційної роботи: «Організаційно-технологічні резерви інтенсифікації зведення багатоповерхових каркасних будівель», 1989 р.
 • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
 • Тема дисертаційної роботи: «Теоретико-методологічні принципи формування організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин цивільних будівель», 2015 р.
 • Доцент по кафедрі технології будівельного виробництва

Освіта:

Харківський інженерно-будівельний інститут, 1979-1984 рр., спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація інженер-будівельник

Досвід роботи:

 • 1984-1985 рр. – стажер-викладач кафедри технології будівельного виробництва ХІБІ.
 • 1985-1988 рр. – аспірант по кафедрі технології будівельного виробництва ХІБІ.
 • 1989-1991 рр. – асистент кафедри ТБВ, керівник зовнішньо-економічного відділу НДС ХІБІ.
 • 1991-1997 рр. – директор виставкової фірми «Інжинірінг-ЕКСПО».
 • 1997-2005 рр. – начальник технічного відділу, заступник головного інженера АТ «Курськагропромбуд».
 • 2005-2012 рр. – доцент кафедри технології будівельного виробництва ХНУБА, за сумісництвом начальник відділу інтелектуальної власності.
 • З 2012 р. – професор тієї ж кафедри.
 • З 2013 р. – професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва ХНУБА.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси:
удосконалення організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин будівель

Публікаційна активність становить 132 наукові праці, зокрема 2 монографії та 17 авторських свідоцтв і патентів.

ORCID 0000-0002-1502-051X
Профіль у Google Scholar
Профіль у Scopus

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: з 2012 р. під керівництвом було підготовлено та захищено 3 кандидатських і 1 докторська дисертаційні роботи.

Керівництво аспірантами та консультування докторантів у теперішній час

Рік вступуПрізвище, ім’я, по батькові здобувачаТема дисертаційної роботиРік захисту

Здобувачі ступеня доктора філософії (термін підготовки 4 роки)

2016Мікаутадзе Реваз ІгоровичОрганізаційно-технологічне обґрунтування оптимізації тривалості зведення підземних частин цивільних будівель
2016Ляхов Ігор ІвановичОрганізаційно-технологічне моделювання комплексної механізації зведення підземних частин цивільних будівель
2019Таха ЛотфіРозробка енергозбережних технологій малоповерхового цивільного будівництва у Лівані з використанням місцевих відходів
2019Алі Аділ ХалідУдосконалення організаційно-технологічних рішень пальових робіт у малоповерховому будівництві Іраку

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради Д.64.056.01, член редакційних колегій двох вітчизняних наукових фахових журналів: «Науковий вісник будівництва» (Харків, ХНУБА), «Нові технології в будівництві» (ДП НДІБВ ім. В.С. Балицького).

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лектор дисциплін «Технологія будівельного виробництва», «Зведення і монтаж будівель і споруд», «Сучасні організаційно-технологічні рішення виконання спеціальних будівельних робіт».