Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма:«Будівництво та цивільна інженерія»
Галузь знань:19 Будівництво та архітектура
Спеціальність:192 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація:доктор філософії з будівництва та цивільної інженерії
Тривалість програми:4 роки
Кількість кредитів:освітня складова 50 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації:HPК України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 9 рівень
Особливі умови вступу:наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю
ОНП 2016
ОНП 2017
ОНП 2018 та навчальний план 2018

Перелік освітніх компонентів
База обов’язкових дисциплін
База вибіркових дисциплін

Провідні науковці університету, що здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів
Технологія та організація промислового та цивільного будівництва
Гончаренко Дмитро Федорович
Шумаков Ігор Валентинович
Котляр Микола Іванович

Основи та фундаменти
Самородов Олександр Віталійович
Стріжельчик Геннадій Георгійович
Убийвовк Артем  Володимирович
Храпатова Ірина Вікторівна

Будівельні матеріали та вироби
Костюк Тетяна Олександрівна
Сопов Віктор Петрович
Казімагомедов Ібрагім Емірчубанович

Вентиляція освітлення та теплогазопостачання
Редько Олександр Федорович
Редько Андрій Олександрович
Чайка Юрій Іванович
Тарадай Олександр Михайлович

Водопостачання, каналізація
Епоян Степан Михайлович
Юрченко Валентина Олександрівна
Карагяур Андрій Степанович

Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Фомін Станіслав Леонідович
Спіранде Каріна Віталіївна

Наші випускники попередніх років