Освітньо-наукові програми спеціальностей третього рівня вищої освіти

Освітньо-наукові програми спеціальностей третього рівня вищої освіти

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 5-ма освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі здобувач вищої освіти зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію.
Галузь знаньСпеціальністьНазва освітньо-наукової програми
кодназва
Соціальні та поведінкові науки051ЕкономікаЕкономіка
Механічна інженерія133Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування
Архітектура
та будівництво
191Архітектура та містобудуванняАрхітектура та містобудування
192Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія