Щорічне звітування про виконання індивідуального плану

Щорічне звітування про виконання індивідуального плану

Аспіранти систематично звітують на засіданнях кафедри та на засіданнях факультету про хід виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.

Для успішної атестації у відділ аспірантури та докторантури треба подати:

  • заповнений індивідуальний план наукової роботи аспіранта;
  • витяг із засідання кафедри про затвердження звіту аспіранта;
  • витяг із засідання Вченої ради факультету про затвердження звіту аспіранта;
  • заповнений атестаційний бланк аспіранта.

Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою університету  рішення про відрахування аспіранта.