Вступна компанія 2019 - Аспірантура

Вступна компанія 2019 – Аспірантура

Здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в Університеті триває протягом 4-ох років і здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання.

Фінансування підготовки аспірантів очної форми навчання (денної та вечірньої) здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних та/чи юридичних осіб (на умовах договору).

Аспірантура функціонує з 5-ти спеціальностей (у дужках наведений ліцензійний обсяг):

 • 051 Економіка (3 здобувача);
 • 133 Галузеве машинобудування (3 здобувача);
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (5 здобувача);
 • 191 Архітектура та містобудування (12 здобувача);
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (15 здобувача).

Перелік документів, які мають бути подані для вступу до аспірантури:

 • заява на ім’я ректора Університету;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, або інший документ, який засвідчує особу та громадянство;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і копію додатка до нього;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законознавством);
 • копію ідентифікаційного коду (для очної форми навчання);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів завірений у встановленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата (додаток 7 Наказу МОНУ від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності. Список наукових праць або реферат повинні супроводжуватися відгуком майбутнього наукового керівника з зазначенням ступеня готовності вступника до навчання в аспірантурі;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, у якій вступник до аспірантури працює;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2–С2 (за наявності).

 

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі:

 • вступного випробування зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

З програмами вступних випробувань до аспірантури можна ознайомитись тут

З більш детальною інформацією можна ознайомитись у Правилах прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2019 році