Вступ до аспірантури 2020

Вступ до аспірантури 2020

Здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в Університеті триває протягом 4-ох років і здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання.

Фінансування підготовки аспірантів може здійснюватись за рахунок видатків державного бюджету для очної форми навчання (денної та вечірньої) та за рахунок коштів фізичних та/чи юридичних осіб як для очної, так і для заочної форм навчання.

Аспірантура функціонує з 5-ти спеціальностей (у дужках наведений ліцензійний обсяг):

  • 051 Економіка (3 здобувача);
  • 133 Галузеве машинобудування (3 здобувача);
  • 183 Технології захисту навколишнього середовища (5 здобувачів);
  • 191 Архітектура та містобудування (12 здобувачів);
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія (15 здобувачів).

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі:

  • вступного випробування зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

З програмами вступних випробувань до аспірантури можна ознайомитись тут

З більш детальною інформацією можна ознайомитись у Правилах прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2020 році