Вступ до докторантури 2020

Вступ до докторантури 2020

Здобуття наукового ступеня доктора наук в Університеті триває протягом 2-ох років і здійснюється за денною формою навчання.

Фінансування підготовки докторантів здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, та за рахунок коштів фізичних та/чи юридичних осіб (на умовах договору).

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів 2020 рік

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування

Список вступників до докторантури

Відповідно до рішення вченої ради Університету, наразі докторантура відкрита з чотирьох спеціальностей:

  • 051 Економіка;
  • 133 Галузеве машинобудування;
  • 191 Архітектура та містобудування;
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись у Правилах прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2020 році