Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для вступників 2020 року.

Спеціальність, напрям підготовкиПрограма фахового вступного випробування
Для вступників на ступінь бакалавр
051 Економіка051b.pdf
071 Обік і оподаткування071b.pdf
072 Фінанси, банківська справа та страхування072b.pdf
073 Менеджмент073b.pdf
076 Підпиємництво, торгівля та біржова діяльність076b.pdf
101 Екологія101b.pdf
122 Комп'ютерні науки122b.pdf
126 Інформаційні системи та технології126b.pdf
133 Галузеве машинобудування133b.pdf
144 Теплоенергетика144b.pdf
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологія151b.pdf
161 Хімічні технології та інженерія161b.pdf
191 Архітектура191b.pdf
192 Будівництво та цивільна інженерія192b.pdf
194 Гідротехнічне будівництво194b.pdf
281 Публічне управління та адміністрування281b.pdf
Для вступників на ступінь магістр
051 Економіка051d.pdf
051m.pdf
072 Фінанси, банківська справа та страхування072d.pdf
072m.pdf
073 Менеджмент073d.pdf
073m.pdf
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076d.pdf
076m.pdf
101 Екологія101d.pdf
101m.pdf
122 Комп'ютерні науки122d.pdf
122m.pdf
133 Галузеве машинобудування133d.pdf
133m.pdf
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології151d.pdf
151m.pdf
191 Архітектура та містобудування191d.pdf
191m.pdf
192 Будівництво та цивільна інженерія192d.pdf
192m.pdf
194 Гідротехнічне будівництво194d.pdf
194m.pdf
Іноземна мова ступінь магістрin.mova_m.pdf
Для вступників на ступінь доктор філософії
051 Економіка051-phd.pdf
133 Галузеве машинобудування133-phd.pdf
183 Технології захисту навколишнього середовища183-phd.pdf
191 Архітектура і містобудування191-phd.pdf
192 Будівництво та цивільна інженерія192-phd.pdf
Іноземна мова для громадян Україниinozemna_angliiska.pdf
Іноземна мова для іноземних громадян України (українська)Ukr.pdf
Іноземна мова для іноземних громадян України (російська)Russ.pdf