Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для вступників 2020 року.

Спеціальність, напрям підготовкиПрограма фахового вступного випробування
Для вступників на ступінь бакалавр
051 Економіка051b.pdf
071 Обік і оподаткування071b.pdf
072 Фінанси, банківська справа та страхування072b.pdf
073 Менеджмент073b.pdf
075 Маркетинг075b.pdf
076 Підпиємництво, торгівля та біржова діяльність076b.pdf
101 Екологія101b.pdf
122 Комп'ютерні науки122b.pdf
126 Інформаційні системи та технології126b.pdf
133 Галузеве машинобудування133b.pdf
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологія151b.pdf
161 Хімічні технології та інженерія161b.pdf
191 Архітектура191b.pdf
192 Будівництво та цивільна інженерія192b.pdf
194 Гідротехнічне будівництво194b.pdf
281 Публічне управління та адміністрування281b.pdf
Для вступників на ступінь магістр
051 Економіка051m.pdf
072 Фінанси, банківська справа та страхування072m.pdf
073 Менеджмент073m.pdf
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076m.pdf
101 Екологія101m.pdf
122 Комп'ютерні науки122m.pdf
133 Галузеве машинобудування133m.pdf
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології151m.pdf
191 Архітектура та містобудування191m.pdf
191 Архітектура і містобудування (для іноземців)191m.pdf
192 Будівництво та цивільна інженерія192m.pdf
194 Гідротехнічне будівництво194m.pdf
281 Публічне управління та адміністрування281m.pdf
Для вступників на ступінь доктор філософії
051 Економіка051-phd.pdf
133 Галузеве машинобудування133-phd.pdf
183 Технології захисту навколишнього середовища183-phd.pdf
191 Архітектура і містобудування191-phd.pdf
192 Будівництво та цивільна інженерія192-phd.pdf
Іноземна мова inozemna-mova-phd.pdf
Іноземна мова для іноземних громадян (українська)Ukr.pdf
Іноземна мова для іноземних громадян (російська)Russ.pdf