Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється в терміни визначені у розділі ІV Правил прийому.

Рейтингові списки вступників, згенеровані Єдиною державною електронною базою з питань освіти, постійно розміщені на сайті університету. Рейтингові списки оновлюються щоденно, з урахуванням виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX Правил прийому, наданих рекомендацій, виданих наказів про зарахування, поданих документів тощо.

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування, в залежності від рівня та форми здобуття вищої освіти, визначаються відповідно розділу IV Правил прийому.

Особи, які отримали рекомендацію на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і в установлені строки, визначені у розділі ІV Правил прийому, не виконали вимог для зарахування (крім випадків, визначених у розділі XII Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.