Контакти приймальної комісії

Контакти приймальної комісії

Приймальна комісія ХНУБА:

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, 3 поверх, кімната 324, приймальна комісія
Телефон: +38(057) 7-000-747
e-mail: pk@kstuca.kharkov.ua

Інформація про приймальну комісію

Приймальна комісія Харківського національного університету будівництва та архітектури – робочий орган Харківського національного університету будівництва та архітектури, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, Правил прийому до Харківського національного університету будівництва та архітектури, Статуту ХНУБА та Положення про Приймальну комісію ХНУБА.

Положення про приймальну комісію

Склад приймальної комісії