Контакти приймальної комісії

Контакти приймальної комісії

Приймальна комісія ХНУБА:

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, 3 поверх, кімната 324, приймальна комісія
Телефон: +38(096) 223-70-89
e-mail: pk@kstuca.kharkov.ua

Інформаційні ресурси факультетів

Будівельний факультет
Телеграм канал: https://t.me/bf_XHYBA
e-mail: bf.vstup@kstuca.kharkov.ua

Факультет інформаційних технологій, інженерії та управління
Телеграм канал: https://t.me/f_i_t_i_u
e-mail: butskyi.cheslav@kstuca.kharkov.ua
телефон: +380662263802

Архітектурний факультет
Телеграм канал: https://t.me/af_hnuba
e-mail: arh.dek@outlook.com
телефон: +380963981486

Інформація про приймальну комісію

Приймальна комісія Харківського національного університету будівництва та архітектури – робочий орган Харківського національного університету будівництва та архітектури, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, Правил прийому до Харківського національного університету будівництва та архітектури, Статуту ХНУБА та Положення про Приймальну комісію ХНУБА.

Положення про приймальну комісію

Склад приймальної комісії