Рейтингові списки (магістратура)

Рейтингові списки (магістратура)

Рейтингові списки вступників на магістерські програми за даними Єдиної державної бази з питань освіти

Денна форма здобуття освіти:

051 Економіка та бізнес-аналітика, магістр, денна
072 Фінанси, банківська справа та страхування, магістр, денна
073 Менеджмент, магістр, денна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, магістр, денна
101 Екологія, магістр, денна
122 Комп’ютерні науки, магістр, денна
133 Галузеве машинобудування, магістр, денна
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, магістр, денна
191 Архітектура та містобудування, магістр, денна, закрита
192 Будівництво та цивільна інженерія, магістр, денна
194 Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій, магістр, денна
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, магістр, денна

Заочна форма здобуття освіти:

072 Фінанси, банківська справа та страхування, магістр, заочна
076. Публічні закупівлі, магістр, заочна
101 Екологія, магістр, заочна
122 Комп’ютерні науки, магістр, заочна
133 Галузеве машинобудування, магістр, заочна
192 Будівництво та цивільна інженерія, магістр, заочна
194 Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій, магістр, заочна
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, магістр, заочна
281 Публічне управління та адміністрування, магістр, заочна