Спеціальності бакалаврату

Спеціальності бакалаврату

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти проводиться підготовка за спеціальностями:

Шифр Спеціальність Денна форма
Заочна форма
051 Економіка + +
071 Облік і оподаткування + +
072 Фінанси, банківська справа та страхування + +
073 Менеджмент + +
075 Маркетинг + +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + +
101 Екологія + +
122 Комп’ютерні науки + +
126 Інформаційні системи та технології + +
133 Галузеве машинобудування + +
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології +
161 Хімічні технології та інженерія +
191 Архітектура та містобудування +
192 Будівництво та цивільна інженерія + +
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології + +
281 Публічне управління та адміністрування + +