Спеціальності магістратури

Спеціальності магістратури

На другому (магістерському) рівні вищої освіти проводиться підготовка за спеціальностями:

Шифр Спеціальність Денна форма
Заочна форма
051 Економіка +
072 Фінанси, банківська справа та страхування +
101 Екологія +
122 Комп’ютерні науки +
191 Архітектура та містобудування +
192 Будівництво та цивільна інженерія + +
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології +
281 Публічне управління та адміністрування +