Спеціальності магістратури

Спеціальності магістратури

На другому (магістерському) рівні вищої освіти проводиться підготовка за спеціальностями:

Шифр Спеціальність Денна форма
Заочна форма
051 Економіка +
072 Фінанси, банківська справа та страхування + +
073 Менеджмент +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + +
101 Екологія + +
122 Комп’ютерні науки + +
133 Галузеве машинобудування + +
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології +
191 Архітектура та містобудування +
192 Будівництво та цивільна інженерія + +
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології + +
281 Публічне управління та адміністрування +