Строки вступу на бакалаврат

Строки вступу на бакалаврат
Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення не пізніше 24 липня
Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення до початку останнього потоку проведення відповідних вступних іспитів, творчого конкурсу
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Проведення вступних іспитів та творчих конкурсів 01 – 13 липня
Початок прийому заяв та документів 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі  співбесіди, вступних іспитів, творчих  конкурсів 18.00 година 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня 18.00 година 23 липня 16.00 година 06 серпня
Строки проведення співбесід 17 липня – 19 липня
Строки проведення додаткових сесій вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 14 липня – 23 липня
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12.00 години 20 липня
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, вимог до зарахування, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10.00 години 23 липня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням, які отримали рекомендації за результатами співбесіди не пізніше 15.00 години 23 липня (Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня)
Термін формування рейтингових списків (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням не пізніше 12:00 години 28 липня
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18.00 години 02 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 29 вересня на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 20 серпня
Термін надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 10 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 09 серпня; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 21 серпня
Терміни переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 19 серпня