Строки вступу на бакалаврат

Строки вступу на бакалаврат
Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня
Проведення вступних іспитів та творчих конкурсів 01 – 18 липня
Початок прийому заяв та документів 29 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі  співбесіди, вступних іспитів, творчих  конкурсів 18.00 година

08 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня 18.00 година

23 серпня

 

Строки проведення індивідуальних усних співбесід 09 серпня – 16 серпня
Строки проведення додаткових сесій творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 09 серпня – 16 серпня
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) не пізніше 12.00 години 17 серпня
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, вимог до зарахування, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10.00 години 20 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням, які отримали рекомендації за результатами співбесіди не пізніше 15.00 години 22 серпня

(Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня)

Термін формування рейтингових списків, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) не пізніше
29 серпня
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18.00 години 02 вересня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 29 вересня

Термін надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 18:00 години 02 вересня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 05 вересня;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня

Терміни переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

не пізніше 19 вересня