Порядок реєстрації та проведення творчого конкурсу

Порядок реєстрації та проведення творчого конкурсу

Творчий конкурс для вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування” на основі повної загальної середньої освіти під час вступу до Харківського національного університету будівництва та архітектури проводиться відповідно до Порядку організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 505, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2019 за №619/33590 та оприлюдненого на офіційному сайті МОН України 21 червня 2019 року.

Організація творчого конкурсу

Творчий конкурс проводиться відповідно до Програми творчого конкурсу, затвердженої головою приймальної комісії. Творчий конкурс для вступників на місця державного замовлення за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування проводиться з 1 по 18 липня 2022 року відповідно Графіку проведення творчого конкурсу.

Кожний потік творчого конкурсу може містити не більше 100 осіб. Розподіл вступників за потоками здійснюється на підставі пропозицій вступників за умови наявності вільних місць. Формування груп у потоках здійснюється в порядку надходження заяв.

Вступники допускаються до проходження творчого конкурсу в разі своєчасного подання заяви та документів для участі у творчому конкурсі. Участь одного вступника у декількох потоках творчого конкурсу не припускається.

Порядок реєстрації для участі у творчому конкурсі

Реєстація для участі у творчому конкурсі починається не пізніше 24 червня 2022 року та завершується відповідно до термінів реєстрації:

 • 1 потік – з 24.06.2022 по 30.06.2022,
 • 2 потік – з 24.06.2022 по 05.07.2022,
 • 3 потік – з 24.06.2022 по 09.07.2022,
 • 4 потік – з 24.06.2022 по 14.07.2022.

Реєстація для участі у творчому конкурсі здійснюється Приймальною комісією ХНУБА у дистанційному форматі.

Перед початком електронної реєстрації вступник повинен:

 • завантажити, роздрукувати та заповнити заяву на участь у творчому конкурсі;
 • відсканувати окремими файлами:
  • заповнену заяву,
  • документ, що посвідчує особу (його першу сторінку з фото),
  • документ про повну загальну середню освіту (його сторону з прізвищем) або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
 • зареєструвати аккаунт Google (за необхідності).

Електронна реєстрація на участь у творчому конкурсі здійснюється шляхом заповнення Google-форми за посиланням. Для електронної реєстрації необхідно мати (або зареєструвати) аккаунт Google.

Порядок електронної реєстрації:

 1. Вступнику необхідно створити Google-акаунт із зазначенням власного імені та прізвища.
 2. Відкрити Google-форму за посиланням. За необхідності виконати вхід до аккаунту Google.
 3. Заповнити поля форми реєстрації: електронна адреса, прізвище, ім’я, по-батькові.
 4. Обрати бажаний потік (дату) для участі у творчому конкурсі.
 5. Вказати контактний телефон.
 6. Додати у відповідні поля форми файли зі сканованими копіями документів.
 7. Перевірити правильність заповнення усіх полів форми.
 8. Відправити заповнену форму.

Звертаємо увагу, що під час електронної реєстрації заяви, які містять некоректні дані, неякісні скан-копії документів та заяви, дата яких не відповідає даті електронної реєстрації, розглядатися не будуть.

Про успішність електронної реєстрації свідчить отримання вступником запрошення на приєднання до групи у Google Classroom, яка відповідає його потоку та групі. Запрошення надійде не пізніше дня, наступного за днем реєстрації.

Порядок проведення творчого конкурсу

Творчий конкурс проводиться відповідно графіку.

 1. За результатами онлайн-реєстрації, на зазначену під час реєстрації електронну пошту, вступнику буде надіслано запрошення на приєднання до групи у Google Classroom, яка відповідає його потоку.
 2. Вступник повинен прийняти запрошення та приєднатися до групи у Google Classroom не пізніше 11-00 години дня, що передує дню проведення творчого конкурсу. Перед прийняттям запрошення вступник повинен переконатися, що його Google-акаунт, з якого здійснювалася реєстрація, містить його прізвище та ім’я.
 3. Під час підготовки до участі у творчому конкурсі вступник повинен завчасно обладнати своє робоче місце (підготувати аркуш формату А3, олівці, гумки тощо), подбати про надійний і стабільний інтернет-зв’язок та наявність технічних засобів для відео- та аудіозв’язку. Також необхідно завчасно спланувати розміщення засобів зв’язку та матеріалів для оперативного виконання процедур творчого конкурсу наведених нижче.
 4. У день участі у творчому конкурсі вступник повинен приєднатися до онлайн-конференції Google Meet, посилання на яку буде опубліковано у групі Google Classroom. Підключення до онлайн-конференції Google Meet потрібно здійснити не пізніше ніж за 10 хвилин до початку творчого конкурсу для групи, в якій зареєстрований вступник.
 5. Робота у Google Meet виконується виключно з включеною камерою. Вимикати камеру до завершення творчого конкурсу заборонено.
 6. Після підключення до онлайн-конференції Google Meet вступник повинен пройти ідентифікацію особи відповідно до вказівок члена комісії. Для ідентифікації особи необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт або ІD-картка).
 7. Після виконання ідентифікації усіх вступників виконується розподіл екзаменаційних білетів між вступниками в онлайн-режимі.
 8. Після ознайомлення зі змістом екзаменаційного білета вступник повинен встановити камеру таким чином, щоб було видно вступника та його робоче місце. Вступник та його робота повинні знаходитися у полі зору камери під час всього творчого конкурсу. Присутність сторонніх осіб поруч з вступником заборонена.
 9. Під час підготовки до участі у творчому конкурсі вступник повинен вжити заходів щодо забезпечення безперервності зв’язку (включаючи підготовку резервних каналів зв’язку). У разі відключення вступника з відеоконференції більше ніж на 5 хвилин (за період усього часу проведення творчого конкурсу), творчий конкурс буде вважатися не складеним.
 10. Протягом 10 хвилин після завершення часу, відведеного на творчий конкурс, виконана робота повинна бути сфотографована (бажано декілька чітких фото) та викладена у Google Classroom.
 11. Підписувати, роботи будь-які позначки на роботі, які можуть ідентифікувати її виконавця, категорично заборонено.
 12. Результати творчого конкурсу оприлюднюються на особистій сторінці вступника у Google Classroom після перевірки предметною комісією, не пізніше наступного дня.

Вступники, які не з’явились на творчий конкурс без поважних причин у зазначений у Google Classroom час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання творчого конкурсу з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків.

Під час проведення творчого конкурсу не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами.

Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу на місця державного замовлення здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті ХНУБА та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після його проведення.