Порядок реєстрації та проведення творчого конкурсу

Порядок реєстрації та проведення творчого конкурсу

Творчий конкурс для вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування” на основі повної загальної середньої освіти під час вступу до Харківського національного університету будівництва та архітектури проводиться відповідно до Порядку організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 505, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2019 за №619/33590 та оприлюдненого на офіційному сайті МОН України 21 червня 2019 року.

Організація творчого конкурсу

Творчий конкурс проводиться відповідно до Програми творчого конкурсу, затвердженої головою приймальної комісії. Творчий конкурс для вступників на місця державного замовлення за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування проводиться з 1 по 13 липня 2021 року відповідно Графіку проведення творчого конкурсу та Розкладу проведення творчого конкурсу.

Кожний потік творчого конкурсу може містити не більше 200 осіб. Розподіл вступників за потоками здійснюється на підставі пропозицій вступників за умови наявності вільних місць. Формування груп у потоках здійснюється в порядку надходження заяв.

Вступники допускаються до проходження творчого конкурсу в разі своєчасного подання заяви та документів для участі у творчому конкурсі. Участь одного вступника у декількох потоках творчого конкурсу не припускається.

Порядок реєстрації для участі у творчому конкурсі

Реєстація для участі у творчому конкурсі починається не пізніше 24 червня 2021 року та завершується о 14-00 годині дня, що передує дню початку відповідного потоку. Терміни реєстрації:

 • 1 потік – з 24.06.2021 по 30.06.2021,
 • 2 потік – з 24.06.2021 по 02.07.2021,
 • 3 потік – з 24.06.2021 по 06.07.2021,
 • 4 потік – з 24.06.2020 по 09.07.2021.

Реєстація для участі у творчому конкурсі здійснюється Приймальною комісією ХНУБА у робочі дні з 9-00 до 14-00 за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 40, 3 поверх, кімната 324.

Для реєстрації для участі у творчому конкурсі вступник особисто подає до Приймальної комісії наступні документи:

 • заяву;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • фотокартку розміром 3х4 см;
 • копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.

Копії приймаються тільки за наявності оригіналів.

Попередня електронна реєстрація

У разі мешкання вступника за межами міста Харкова припускається його попередня електронна реєстрація на участь у творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих копій документів, з подальшим наданням їх оригіналів не пізніше ніж за 1 годину до початку відповідного потоку творчого конкурсу.

Звертаємо увагу, що під час формування потоків та груп перевага надається заявам поданим до приймальної комісії особисто.

Перед початком попередньої електронної реєстрації вступник повинен:

 • завантажити, роздрукувати та заповнити заяву на участь у творчому конкурсі;
 • відсканувати окремими файлами:
  • заповнену заяву,
  • документ, що посвідчує особу (його першу сторінку з фото),
  • документ про повну загальну середню освіту (його сторону з прізвищем) або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
 • зареєструвати аккаунт Google (за необхідності).

Попередня електронна реєстрація на участь у творчому конкурсі здійснюється шляхом заповнення Google-форми за посиланням. Для попередньої електронної реєстрації необхідно мати (або зареєструвати) аккаунт Google.

Порядок попередньої електронної реєстрації:

 1. Відкрити Google-форму за посиланням. За необхідності виконати вхід до аккаунту Google.
 2. Заповнити поля форми реєстрації: електронна адреса, прізвище, ім’я, по-батькові.
 3. Обрати бажаний потік для участі у творчому конкурсі.
 4. Вказати контактний телефон.
 5. Додати у відповідні поля форми файли зі сканованими копіями документів.
 6. Перевірити правильність заповнення усіх полів форми.
 7. Відправити заповнену форму.

Звертаємо увагу, що під час попередньої електронної реєстрації електронні заяви, які містять некоректні дані, неякісні скан-копії документів та заяви, дата яких не відповідає даті електронної реєстрації, розглядатися не будуть.

Про успішність попередньої електронної реєстрації свідчить поява вступника у списках потоків та груп, які оновлюються щоденно, не пізніше наступного дня після реєстрації.

Порядок проведення творчого конкурсу

Творчий конкурс проводиться відповідно розкладу. Група вступника визначається за списком груп. Вступники допускаються до участі у творчому конкурсі при пред’явленні оригіналу документа, що посвідчує особу, та за наявності екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступники, які не з’явились на творчий конкурс без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання творчого конкурсу з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

Під час проведення творчого конкурсу не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами.

Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу на місця державного замовлення здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті ХНУБА та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після його проведення.