Обговорення проєкту ОПП «Цивільна інженерія водних систем»

Обговорення проєкту ОПП «Цивільна інженерія водних систем»

Обговорення проєкту ОПП «Цивільна інженерія водних систем» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Для обговорення оприлюднено проєкт освітньо-професійної програми «Цивільна інженерія водних систем» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Запрошуємо стейкхолдерів та фахівців в галузі будівництва та цивільної інженерії прийняти участь в обговоренні проєкту освітньої програми.

Пропозиції, зауваження та відгуки просимо надсилати на електронну пошту завідувача кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доц., к.т.н. Сироватського Олександра Анатолійовича (syrovatsky@kstuca.kharkov.ua).

З проєктом освітньої програми можна ознайомитися за посиланням.