Обговорення проєкту ОПП "Будівельні матеріали і технології"

Обговорення проєкту ОПП "Будівельні матеріали і технології"

Обговорення проєкту ОПП “Будівельні матеріали і технології” підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Розпочато обговорення проекту освітньо-професійної програми “Будівельні матеріали і технології”, яка підготовлена робочою групою з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

Пропозиції, зауваження та відгуки стосовно освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну пошту гаранта освітньої програми доцента кафедри будівельних композиційних матеріалів і технологій, к.т.н., доц. Гуркаленко Віти Анатоліївни hurkalenko.vita@kstuca.kharkov.ua.

З проєктом освітньої програми можна ознайомитися за посиланням.