Обговорення проєкту ОПП «Комп'ютерні науки»

Обговорення проєкту ОПП «Комп'ютерні науки»

Для обговорення оприлюднено проєкт освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки, розробленої у відповідності до стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 28.04.2022р. № 393.

Запрошуємо стейкхолдерів та фахівців в галузі інформаційних технологійї прийняти участь в обговоренні проєкту освітньої програми.

Пропозиції, зауваження та відгуки просимо надсилати на електронну пошту випускової кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій – knit@kstuca.kharkov.ua.

З проєктом освітньої програми можна ознайомитися за посиланням.