Обговорення проєкту ОПП «Промислове та цивільне будівництво» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Обговорення проєкту ОПП «Промислове та цивільне будівництво» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Для обговорення оприлюднено проєкт освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Запрошуємо стейкхолдерів та фахівців в галузі будівництва прийняти участь в обговоренні проєкту освітньої програми.

Пропозиції, зауваження та відгуки просимо надсилати на електронну пошту керівника робочої групи з розроблення освітньої програми доц., к.т.н. Спіранде Каріни Віталіївни (spirande.karina@kstuca.kharkov.ua).

З проєктом освітньої програми можна ознайомитися за посиланням.