Обговорення проєкту ОПП «Теплогазопостачання та вентиляція»

Обговорення проєкту ОПП «Теплогазопостачання та вентиляція»

Обговорення проєкту ОПП «Теплогазопостачання та вентиляція» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Для обговорення оприлюднено проєкт освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання та вентиляція» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Запрошуємо стейкхолдерів та фахівців в галузі будівництва та цивільної інженерії прийняти участь в обговоренні проєкту освітньої програми.

Пропозиції, зауваження та відгуки просимо надсилати на електронну пошту завідувача кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергетичних ресурсів, проф., д.т.н. Редько Олександра Федоровича ( redko.af@gmail.com ).

З проєктом освітньої програми можна ознайомитися за посиланням.