Засідання ради з приводу захисту дисертації Гуділіна Романа Івановича

Засідання ради з приводу захисту дисертації Гуділіна Романа Івановича

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
ДФ 64.056.007
ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ВІДБУДЕТЬСЯ 02 ВЕРЕСНЯ 2О21 РОКУ О 13.00 В ПРИМІЩЕННІ МУЗЕЮ ІМЕНІ В.О. РЕУСОВА ГОЛОВНОГО КОРПУСУ ХНУБА,
М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 40

З ПРИВОДУ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD)

ГУДІЛІНА РОМАНА ІВАНОВИЧА

НА ТЕМУ: «РОЗРОБКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ З РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» (ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО»).

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: ГОНЧАРЕНКО ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАСТУПНИК РЕКТОРА (ПРОРЕКТОР) З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ХНУБА.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:
1. ШМУКЛЕР ВАЛЕРІЙ САМУЇЛОВИЧ, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА;
2. ПЛУГІН АНДРІЙ АРКАДІЙОВИЧ, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ “ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ І ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ” УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.