Засідання ради з приводу захисту дисертації Гатальської Надії Вікторівни

Засідання ради з приводу захисту дисертації Гатальської Надії Вікторівни

Спеціалізована вчена рада Д 64.056.02
при Харківському національному університеті
будівництва та архітектури повідомляє:

23 ГРУДНЯ 2О2О РОКУ о 13.00

відбудеться засідання ради з приводу захисту дисертації
на здобуття наукового ступеня доктора архітектури

ГАТАЛЬСЬКОЇ НАДІЇ ВІКТОРІВНИ

на тему:

«Теоретико-методологічні аспекти формування естетики
паркового середовища»
за спеціальністю 18.00.01- теорія архітектури,
реставрація пам’яток архітектури

Офіційні опоненти:
1. Товбич Валерій Васильович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури;
2. Криворучко Юрій Іванович, доктор архітектури, доцент, професор кафедри дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»;
3. Шило Олександр Всеволодович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри образотворчого та декоративного мистецтва Харківського національного університету будівництва та архітектури.

У зв’язку із запровадженням у ХНУБА заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 та згідно до постанови Кабінету Міністрів України №607 «Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів» від 15 липня 2020 року, засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.056.02 з приводу захисту дисертації проводитиметься у дистанційному режимі. Приєднатися до засідання можна буде за посиланням: meet.google.com/uon-xifj-xpb