Засідання ради з приводу захисту дисертації ХАММОУДИ Н.Х. АЛДОХДАРА

Засідання ради з приводу захисту дисертації ХАММОУДИ Н.Х. АЛДОХДАРА

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.056.001
при Харківському національному університеті
будівництва та архітектури повідомляє, що

24 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ об 11-00

відбудеться засідання ради з приводу захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD)

ХАММОУДИ Н.Х. АЛДОХДАРА

на тему: «Методи збереження, реставрації та регенерації архітектурно-містобудівної спадщини історичних міст Палестини на прикладі м. Газа»
зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»)

Офіційні опоненти:
1) Івашко Юлія Вадимівна, доктор архітектури, професор, професор кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури;
2) Криворучко Юрій Іванович, доктор архітектури, доцент, професор кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури та дизайну НУ «Львівська політехніка».

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.056.001