Засідання ради з приводу захисту дисертації УСТІЛОВСЬКОЇ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ

Засідання ради з приводу захисту дисертації УСТІЛОВСЬКОЇ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.056.002
при Харківському національному університеті
будівництва та архітектури повідомляє, що

10 грудня 2020 року о 13-00

в приміщенні музею імені Реусова В.О.,
Харківський національний університет будівництва та архітектури,
м. Харків, вул. Сумська, 40

відбудеться засідання ради з приводу захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD)
Устіловської Анастасії Сергіївни

на тему: «Інноваційні методи управління персоналом транспортних підприємств»
зі спеціальності 051 «Економіка»
(галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»)

Науковий керівник Калініченко Людмила Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Офіційні опоненти:
1) Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
2) Яновська Вікторія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій.

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.056.002