Архітектурний факультет

Архітектурний факультет

Архітектурний факультет Харківського національного університету будівництва та архітектури є одним з старіших факультетів в Україні. Він був заснований 20 березня 1919 року зі спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» (ПЦБ) та з трьома головними спеціалізаціями: архітектура, санітарна техніка, дороги.

Адміністрація та співробітники деканату

Вигдорович Ольга Володимирівна
Вигдорович Ольга Володимирівна
декан архітектурного факультету, доцент, кандидат архітектури

Сьогодення факультету, здобутки та новації колективу, роль факультету в житті ХНУБА

Концепція архітектурної освіти базується на загальній концепції освіти в Україні (Державна національна про­грама “Освіта”, “Про Національну доктрину розвитку освіти”, “Про вищу освіту”) й особливостях архітектурної діяльності в період становлення незалежної держави і ринкових відносин у суспільстві. Сучасна архітектурна освіта є складовою частиною архітектурної діяльності (“Закон України про архітектурну діяльність”) тощо.

Архітектурна освіта в Україні будується на основі неперервності й реалізується через широку мережу закладів архітектурної освіти різних рівнів – спеціа­лізовані школи, ліцеї, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети, установи підвищення кваліфіка­ції, аспірантуру і докторантуру, навчальні заклади державної та недержавної форм власності.

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури щорічний випуск магістрів становить близько 200 осіб. Підготовка бакалаврів здійснюється за загальним напрямом “архітектура” і дає базову професійну підготовку. Підготовка ма­гістрів здійснюється за трьома спеціальностями: архітектура будівель і споруд, ди­зайн архітектурного середовища, містобудування; та  спеціалізаціями: реконструкція, реставрація архітектурних об’єктів, комп’ютерний дизайн. Водночас нинішній попит ринку праці на архітекторів не перевищує фактичний їх випуск.

Загальним стратегічним напрямом розвитку архітек­турної освіти в Україні є: 

  • формування національної си­стеми сучасної архітектурної освіти, що відповідає умо­вам формування високоосвіченої творчої особистості архітектора;
  • забезпечення суспільних потреб в Україні щодо фахівців-архітекторів різних напрямів і рівнів підготовки;
  • виведення України на рівень високорозвинених держав у галузі архітектурної освіти;
  • збережен­ня принципів і традицій національної освіти в умовах глобалізації суспільно-економічних процесів.

За вісімдесятирічний період та завдяки цілеспрямованій роботі колективу архітектурний факультет вистояв, витримав усі випробування і отримав стимул для подальшого розвитку. З великою подякою ми сьогодні називаємо імена тих вчених та професорів, які стояли біля витоків створення нашого університету: О.М.Бекетова, А.Г.Молокіна, О.О.Тіця,  Ю.М.Лейбфрейда, М.Р.Покорного, М.С.Луцького, Б.П.Грицевського, Н.Д.Плехова, Л.Н.Лоповока, Э.Л.Гамзе, А.М.Душкина, Я.Г.Лихтенберга, В.С.Андрєєва, В.И.Приймака, Б.В.Батуричева, В.И.Богомолова, И.Д.Ермилова, А.Д.Иванова, А.М.Касьянова, В.П.Костенко, Е.А.Лимаря, Г.Н.Логвинова, М.Л.Мовшовича, В.М.Орехова, А.Н.Пащенко, В.Н.Пети, А.А.Плешкова, С.Н.Полупанова, В.И.Пушкарева, А.А.Сидоренко, И.Г.Таранов-Белозерова, В.С.Васильєва, С.М.Петрова, Д.Р.Торубарова, И.С.Хазановського, Д.С.Черновола, Г.В.Шлаканева, Г.А.Яновицького, П.Е.Шпара, С.М.Прохорова, А.К.Симонова, А.А.Кокеля та ін.

На архітектурному факультеті сформувався потужний професорсько-викладацький склад. На факультеті зараз працюють відомі вчені архітектори та молоді талановиті педагоги і наукові співробітники. З теплотою та вдячністю ми згадуємо наукові школи, які були створені раніше відомими вченими, професорами О.М.Бекетовим, О.О.Тіцом, В.С.Васильєвим, С.М.Петровим Н.М.Підгорним, О.Ю.Лейбфрейдом, та ін. Ми також пишаємося сьогоднішніми науковими школами, створеними професорами-вченими, чиї імена відомі не тільки в Україні, але й за її межами: Ю.М.Шкодовським, В.Й.Кравцем, Ю.О.Плаксієвим, В.П.Мироненком, О.О.Фоменко,  Гуком В.І.

Навчальний процес забезпечується 9 кафедрами, сформований потужний професорсько-викладацький склад, що складає 120 викладачів, серед яких 53 кандидатів наук, доцентів, 15 докторів наук, професорів. Серед викладачів – академіки,  лауреати Державних премій в галузі науки і техніки України. Викладачі факультету мають почесні звання Народного архітектора,  Заслуженого архітектора, художника.

За роки своєї роботи факультетом випущено понад 25 тисяч спеціалістів-архітекторів, які сьогодні працюють  у багатьох  регіонах  світу.  Ми  пишаємось  своїми випускниками. Всі  вони  цінують та намагаються прославити ім’я  Альма  Матер.   Своєю   працею    та авторитетом  підвищують її імідж.

Ми можемо сьогодні дуже довго перелічувати   імена   наших чудових вихованців: А.О.Антропов, В.О.Рєусов, Ю.М.Шкодовський, С.Г.Чечельницький, М.С.Рабінович, Т.О.Поліванова, Ю.А.Спасов та багато інших.

На факультеті приділяється значна увага міжнародній співпраці. Сьогодні факультет має угоди про співробітництво з вищими навчальними закладами: Італії, Німеччини, Польщі, Китаю та ін.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

  • проведення фахової підготовки студентів з В’єтнаму, Йорданії, Ірану, Камеруну, Китаю, Лівану, Маврикії, Марокко, Палестини, Сирії, Уганди, Ефіопії, Конго, Бангладеш, Нігерії, Іраку, Росії, Молдови, Білорусі та інших країн світу;
  • проведення освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
  • організація підвищення кваліфікації і стажування професорсько-викладацького складу, участь у міжнародних науково-дослідних симпозіумах, конференціях тощо.

Архітектурний факультет Харківського національного університету будівництва та архітектури здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Підготовка фахівців здійснюється відповідно потребам регіону за цим профілем, з поглибленням практичної сформованості та фундаментальної і професійної орієнтації на світові досягнення. Програма навчання фахівців складена з урахуванням вітчизняного досвіду підготовки архітекторів, а також досвіду вузів інших країн.

Навчання здійснюється за прийнятими в навчальних закладах України навчальними планами та програмами. До складу архітектурного факультету входять дев’ять кафедр:  «Урбаністики», «Архітектурного проектування», «Реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів», «Дизайну архітектурного середовища», «Інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища», «Основ архітектури», «Образотворчого та декоративного мистецтва», «Архітектурних конструкцій»,  «Графіки».

Випускники нашого факультету плідно працюють в обласних, міських та районних управліннях Держадміністрації,  бакалавр-архітектор, магістр-архітектор, працюють архітекторами спеціалізованих підрозділів архітектурно-технічних бюро, ведуть нагляд за виконанням рішень містобудівельної ради, складають архітектурно-планувальне завдання, ведуть кадастр та виконують інші завдання, що потребують відповідної кваліфікації. Спеціальність «Архітектура та містобудування», враховуючи розвиток будівельної індустрії в Україні, являється перспективними.

Підготовка фахівців на архітектурному факультеті у Харківському національному університеті будівництва та архітектури, який акредитований за IV рівнем, проводиться згідно з ліцензією, за видами освітньої діяльності.

Діяльність факультету здійснюється на підставі Статуту університету, розробленого з урахуванням законів “Про вищу освіту ”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”; “Державної національної програми “Освіта XXI століття ”, “Положення про навчальний процес ” та інших законодавчих документів.

Факультет розташований в архітектурному корпусі Харківського національного університету будівництва та архітектури, який розташований у м. Харкові по вул. Сумській, 40. У відповідності до вимогам того часу була розширена спеціалізація та профілізація підготовки фахівців, а саме: додатково введені на архітектурному факультеті спеціалізації „Реконструкція, реставрація архітектурних об’єктів”, „Урбаністика”, „Комп’ютерний дизайн”.

Випускові кафедри факультету («Урбаністики», «Архітектурного проектування», «Реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів», «Дизайну архітектурного середовища», «Інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища»)мають спеціалізовані класи для курсового та дипломного проектування, що дозволяє підвищувати якість виконання проектів, використовувати нові інформаційні технології при їх виконанні. В подальшому передбачається продовжувати роботу щодо подальшого розвитку і модернізації навчально-лабораторної бази університету, розширювати площі обчислювального центру, бібліотеки, придбати нове сучасне обладнання. Основним ресурсом для виконання поставлених задач по реформуванню матеріально-технічного забезпечення є кошти, які одержує факультет університету від студентів, що навчаються за контрактом.

Все це говорить про те, що колектив факультету міцно тримається в освітньому просторі, має значні досягнення та успіхи.

На факультеті створена атмосфера для самовдосконалення й самовиховання молодого покоління, є всі умови для становлення гармонічно розвинутої і активної особистості. Також випускники мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі.

Кафедри Факультету

Факультет включає 9 кафедр, з який 6 є випускаючими
Все це сприяє підвищенню іміджу не тільки факультету, університету, а і країни в цілому.

Та 3 кафедри з фундаментнальної та загальної підготовок:

Перелік спеціальностей

Факультет випускає студентів за кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр. Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Навчання на факультеті здійснюється згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTС), що сприяє визнанню дипломів про вищу освіту в Європі та мобільності студентів. На рівні «Бакалавр» навчальний процес завершується випускною роботою. На рівні «Магістр» – магістерською випускною науково-дослідною роботою.

Студенти архітектурного факультету кожен рік проводять творчі виставки своїх художніх робіт. Також в університеті працює студентський клуб, театральний гурток, КВК, де обдарована творча молодь в повній мірі розкриває свій креативний потенціал.  Студенти архітектурного факультету приймають участь в культурно-масових заходах, спортивних змаганнях та конкурсах: КВК, «Дебют», «Міс університету», поетичному конкурсі «Весняна чарівність», інтелектуальному «Брейн-ринзі» та інших.

Cтуденти, які мають потребу в житлі, поселяються  у  гуртожитку, який розташований  неподалік від метро «Академіка Павлова», по вул. Тимурівців 7-А. У гуртожитку та на факультеті працює студентське самоврядування, яке забезпечує все необхідне для нормального проживання студентської молоді.

На факультеті створена атмосфера для самовдосконалення й самовиховання молодого покоління, є всі умови для становлення гармонічно розвинутої і активної особистості.

Контактна інформація:

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімната. 455.

Телефон: (057)700-04-86

E-mail: arh.dek@outlook.com