Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 2019

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 2019

Особи, рекомендувані до зарахування за державним замовленням, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення до 18:00 години 31 липня 2019 року: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії ХНУБА. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Приймальна комісія працює щоденно.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, до 18:00 години 31 липня 2019 року, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, до 18:00 години 31 липня 2019 року, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.