Центр гендерної освіти

Центр гендерної освіти Харківського національного університету будівництва та архітектури було створено в листопаді 2011 року.  Керівник Центру Гендерної освіти – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Т. В. Арзуманова. Центр є членом Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти і виступає активним учасником її заходів.

Центр гендерної освіти передбачає надання науково – практичної допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідей гендерної рівності у освітньо – виховний процес шляхом посилення гендерного компоненту у змісті соціально – гуманітарних дисциплін, проведенні виховної роботи. Завданнями діяльності Центру визначено:

  • підвищення рівня обізнаності студентської молоді з гендерних питань;
  • створення інформаційних ресурсів з гендерної проблематики для учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти.

Реалізація поставлених завдань реалізується шляхом підготовки та проведення наукових досліджень студентів та викладачів з питань гендерного становлення особистості, гендерної дискримінації з метою популяризації ідей гендерної рівності, поширення гендерних знань та цінностей. Центр спрямовує свою роботу і на організацію популяризації ідей гендерної рівності, підтримку громадських та державних просвітницьких гендерних ініціатив.

Основним напрямком роботи Центру визначена організація студентської наукової роботи за гендерною проблематикою. Щорічно проводиться низка заходів (круглих столів, семінарів, дискусійних клубів, студентських конференцій). Традиційно ЦГО ХНУБА приймає участь у заходах Всесвітньої акції «16 днів проти насильства», зокрема проводяться студентські наукові читання –  «Гендерні проблеми в сучасній Україні: історичний, соціальний та культурологічний аспекти»; диспути по проблемах: «Протидія насильству в родині», «Подолання гендерних стереотипів – крок до європейських цінностей», «Скажи «ні» дискримінації в суспільстві», «Боротьба із СНІДом в українському суспільстві».

В межах роботи ЦГО ХНУБА проводяться засідання круглих столів «Європейський досвід та перспективи розвитку України: політичний, історичний, гендерний аспекти дослідження», «Жіноча історія українського суспільства»,  «Вивчення історії радянського суспільства методами усної історії» та інші. Значну роль в організації виховної роботи ЦГО мають Гендерні кінозали та обговорення кінострічок. Студентам пропонується перегляд таких стрічок, як «Поховайте мене за плінтусом» режисера Сергія Снєжкіна (обговорення проблем фізичного та емоційного насильства в родині), «Гра в імітацію» режисера Мортена Тильдума (проблема переслідування гомосексуалістів в суспільстві) и др.

Таким чином, Центр Гендерної освіти ХНУБА орієнтований на організацію наукової та виховної роботи в студентському середовищі. Провідним завданням Центру є популяризація ідей гендерної рівності, толерантності, формування поваги до людської гідності.

 

Круглі столи on-line на тему: “Жінка в українській історії”,  присвячені Всесвітній акції «16 днів проти насильства»