Економіка

Економіка

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма:«Економіка»
Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:05 Економіка
Кваліфікація:Доктор філософії з економіки
Тривалість програми:4 роки
Кількість кредитів:освітня складова 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації:HPК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень
Особливі умови вступу:наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

2016 рік
Освітньо-наукова програма
2017 рік
Освітньо-наукова програма
2018 рік
Освітньо-наукова програма
2020 рік
Освітньо-наукова програма
Навчальний план
2021 рік
Навчальний план

Перелік освітніх компонентів
База обов’язкових дисциплін
База вибіркових дисциплін

Провідні науковці університету, що здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів

Калініченко Людмила Леонідівна
Аванесова Ніна Едуардівна
Шуміло Ольга Станіславівна
Чупир Олена Миколаївна
Смачило Валентина Володимирівна
Пакуліна Алевтина Анатоліїна
Халіна Вероніка Юріївна
Янченко Наталія Вікторівна
Колмакова Олена Миколаївна
Кондратенко Діана Володимирівна

Наші випускники попередніх років

Пропозиції  щодо вдосконалення освітньо-наукової програми прохання надсилати гаранту освітньо-наукової програми Калініченко Людмилі Леонідівні на електронну пошту dkll@kstuca.kharkov.ua.