Економіка

Економіка

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма:«Економіка»
Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:05 Економіка
Кваліфікація:Доктор філософії з економіки
Тривалість програми:4 роки
Кількість кредитів:освітня складова 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації:HPК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень
Особливі умови вступу:наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

2016 рік
Освітньо-наукова програма
2017 рік
Освітньо-наукова програма
2018 рік
Освітньо-наукова програма
2020 рік
Освітньо-наукова програма
Навчальний план
2021 рік
Навчальний план

Перелік освітніх компонентів
База обов’язкових дисциплін
База вибіркових дисциплін

Провідні науковці університету, що здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів

Аванесова Ніна Едуардівна
Пакуліна Алевтина Анатоліїна
Халіна Вероніка Юріївна
Янченко Наталія Вікторівна
Колмакова Олена Миколаївна
Кондратенко Діана Володимирівна

Наші випускники попередніх років

Пропозиції  щодо вдосконалення освітньо-наукової програми прохання надсилати гаранту освітньо-наукової програми на електронну пошту kafekonomika@ukr.net