Мови освітнього процесу

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про освіту», частини першої статті 48 Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті будівництва та архітектури (далі – Університет) мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова.

Застосування мов в Університеті визначається законами України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та “Про освіту”.

Університет має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі вищої освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. Якщо є письмове звернення від одного чи більше здобувачів вищої освіти, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною мовою.