ОП "Архітектура та містобудування"

Опис освітньої програми

Освітня програмаАрхітектура та містобудування
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань19 Архітектура та будівництво
Спеціальність 191Архітектура та містобудування
КваліфікаціяБакалавр архітектури та містобудування
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240 кредитів
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 6 рівень;
Рамка кваліфікацій
Європейського простору
вищої освіти
Перший цикл вищої освіти
Умови вступуНаявність повної загальної середньої освіти;
наявність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Академічні права
Випускників
Можливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Академічні права
Випускників
Кафедра основ архітектури;
Кафедра архітектурного проєктування;
Кафедра містобудування та урбаністики;
Кафедра дизайну архітектурного середовища;
Кафедра інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища;
Кафедра реконструкціїї, реставраціїї архітектурних об’єктів;
Гарант ОПВигдорович Ольга Володимирівна, кандидат архітектури, доцент

Обговорення ОП

Проєкт ОП 2021-2022 рік 

Розпочато обговорення проекту освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» в редакції 2021 року, яка підготовлена робочою групою з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”.

Пропозиції, зауваження та відгуки стосовно освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну пошту гаранта освітньої програми доцента кафедри містобудування та урбаністики, кандидату архітектури Вигдорович Ольги Володимирівни

e-mail: olgavigdorovich.fld@kstuca.kharkov.ua

 

Навчальний план