ОП "Будівництво та цивільна інженерія"

Опис освітньої програми

Освітня програмаБудівництво та цивільна інженерія
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань19 Архітектура та будівництво
Спеціальність192 Будівництво та цивільна інженерія
КваліфікаціяБакалавр з будівництва та цивільної інженерії
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240
Рівень кваліфікаціїЕQF-LLL – 6 рівень FQ-EHEA – перший цикл, НРК України – 6 рівень – бакалавр
Умови вступуДля здобуття освітнього рівня «бакалавр» можуть вступати особи, що здобули повну загальну середню освіту, освітній рівень «молодший бакалавр» та освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»)
Академічні права випускниківМожливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти протягом життя
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедри «Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд», «Залізобетонних та кам’яних конструкцій», «Металевих та дерев’яних конструкцій», «Технології будівельного виробництва», «Організації будівельного виробництва», «Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів», «Теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів», «Водопостачання, каналізації та гідравліки»
Гарант ОПСпіранде Каріна Віталіївна, канд. техн. наук, доцент
Електронна пошта гаранта ОПspirande.karina@kstuca.kharkov.ua

Обговорення ОП

Розпочато обговорення проекту освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» в редакції 2021 року, яка підготовлена робочою групою з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” у зв’язку із введенням стандарту з цієї спеціальності.

Пропозиції, зауваження та відгуки стосовно освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну пошту гаранта освітньої програми доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, к.т.н., доц. Спіранде Каріни Віталіївни, e-mail:  spirande.karina@kstuca.kharkov.ua