ОП Екологія

Опис освітньої програми

Освітня програмаЕкологія
Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань10 Природничі науки
Спеціальність101 Екологія
КваліфікаціяМагістр з екології
Тривалість програми1 рік 4 місяці
Кількість кредитів ЄКТС90
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 7 рівень;
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл вищої освіти
Умови вступуНаявність ступеня бакалавра
Академічні права випускниківМожливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Гарант ОППономарьов Костянтин Сергійович, канд.техн.наук., доцент

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Контакти гаранта ОП

Пономарьов Костянтин Сергійович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології, кандидат технічних наук, доцент
e-mail:  ponomarev.konstantin@kstuca.kharkov.ua