ОП «Екологія»

Опис освітньої програми

Освітня програмаЕкологія
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань10 Природничі науки
Спеціальність101 Екологія
КваліфікаціяБакалавр з екології
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 6 рівень;
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – перший цикл вищої освіти
Умови вступуНаявність повної загальної середньої освіти;
Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Академічні права випускниківМожливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра безпеки життєдіяльності та інженерної екології
Гарант ОПЮрченко Валентина Олександрівна, д-р.техн.наук., професор

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Контакти гаранта ОП

Юрченко Валентина Олександрівна професор кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології, доктор технічних наук, професор
e-mail:  yurchenko.valentina@kstuca.kharkov.ua