ОП "Економічна логістика"

Опис освітньої програми

Освітня програмаЕКОНОМІЧНА ЛОГІСТИКА
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність051 Економіка
КваліфікаціяБакалавр з економічної логістики
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240
Рівень кваліфікаціїПерший (бакалаврський) рівень
НРК України – 6 рівень,
QFforENEA – перший цикл
QFforLLL – 6 рівень
Умови вступуНаявність повної загальної середньої освіти;
наявність освітнього рівня"молодший бакалавр"
Академічні права випускниківПродовження освіти за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра економіки та бізнесу
Гарант ОПТодріна Інна Валеріївна, канд. екон. наук, доцент

Проєкт освітньої програми

Наказ про призначення гаранта та складу робочої групи

Контакти гаранта ОП

Тодріна Інна Валеріївна, доцент кафедри економіки та бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

e-mail: elgarant392@gmail.com