ОП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Опис освітньої програми

Освітня програмаГідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань19 Архітектура та будівництво
Спеціальність194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
КваліфікаціяМагістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Тривалість програми1 рік 4 місяці
Кількість кредитів ЄКТС90
Рівень кваліфікаціїЕQF-LLL – 7 рівень FQ-EHEA – другий цикл, НРК України – 8 рівень – магістр
Умови вступуНаявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра. Для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (крім 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) має проводитися вступне випробування, на якому вступник повинен продемонструвати компетентності і результати навчання, визначені стандартом вищої освіти освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Академічні права випускниківМожливість освоєння програм доктора філософії з технічних наук. Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 9 рівня національної рамки кваліфікацій, третій освітньо-науковий ступінь.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра водопостачання, каналізації і гідравліки
Гарант ОПЕпоян Степан Михайлович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри
Електронна пошта гаранта ОПepoian.stepan@kstuca.kharkov.ua
Відгуки та пропозиції по ОПhttps://forms.gle/FJ9iHHXuHcaKiExm8

Обговорення

Розпочато обговорення проекту освітньо-професійної програми “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології” в редакції 2021 року, яка підготовлена робочою групою кафедри “Водопостачання, каналізації і гідравліки” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”.
Відгуки та пропозиції стосовно освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну пошту гаранта освітньої програми зав. кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, д.т.н., проф. Епояна Степана Михайловича , e-mail: epoian.stepan@kstuca.kharkov.ua

Навчальний план

Акредитація ОП

Робочі програми нормативних компонент

Накази про призначення гаранта та керівника групи забезпечення ОП

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Результати анонімного опитування здобувачів ОП

Контакти гаранта ОП

Епоян Степан Михайлович, завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук, професор
e-mail: epoian.stepan@kstuca.kharkov.ua