ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Опис освітньої програми

Освітня програмаГідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань19 Архітектура та будівництво
Спеціальність194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
КваліфікаціяБакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 6 рівень;
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – перший цикл вищої освіти
Умови вступуНаявність повної загальної середньої освіти;
Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Академічні права випускниківМожливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра водопостачання, каналізації і гідравліки
Гарант ОПКарагяур Андрій Степанович, д-р. техн. наук., доцент

Робочі програми нормативних компонент

Шифр за ОПНазва навчальних компонент
ОК 1.1.01Українська мова (за проф. спрямуванням)
ОК 1.1.02Історія України та української культури
ОК 1.1.03Політологія
ОК 1.1.04Філософія
ОК 1.1.05Іноземна мова
ОК 1.1.06Фізичне виховання
ОК 1.1.07Вища математика
ОК 1.1.08Фізика
ОК 1.1.09Хімія
ОК 1.1.10Теоретична механіка
ОК 1.1.11Інформатика та системний аналіз
ОК 1.1.12Інженерна та комп’ютерна графіка
ОК 1.1.13Екологія та безпека життєдіяльності
ОК 1.2.01Вступ до фаху
ОК 1.2.02Опір матеріалів та будівельна механіка
ОК 1.2.03Технічна механіка рідини та газу
ОК 1.2.04Інженерна геодезія
ОК 1.2.05Інженерна геологія та гідрогеологія
ОК 1.2.06Теоретичні основи очищення природних і стічних вод
ОК 1.2.07Інженерна гідрологія
ОК 1.2.08Експлуатація водогосподарських об’єктів
ОК 1.2.09Інженерна гідравліка
ОК 1.2.10Гідротехнічні споруди систем водопостачання
ОК 1.2.11Основи гідромеліорації
ОК 1.2.12Насоси та насосні станції
ОК 1.2.13Водопостачання
ОК 1.2.14Водовідведення
ОК 1.2.15Водні ресурси, їх використання та охорона
ОК 1.2.16Охорона праці
ОК 1.2.17Випускна робота бакалавра
ОК 1.2.18Перша навчальна практика
ОК 1.2.19Друга навчальна практика
ОК 1.2.20Перша виробнича практика
ОК 1.2.21Друга виробнича практика

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИ ХДИСЦИПЛІН

Шифр за ОПНазва навчальних компонент
ВБ 2.1.01Будівельне матеріалознавство
Технологія матеріалів
ВБ 2.1.02Будівельні конструкції та будівельна техніка
Залізобетонні конструкції в гідротехнічному будівництві
ВБ 2.1.03Організація та технологія будівництва
Технологія та організація гідротехнічного будівництва
ВБ 2.1.04Хімія води та мікробіологія
Санітарно-бактеріологічні методи аналізу води
ВБ 2.1.05Інженерні мережі
Міська гідротехніка
ВБ 2.1.06Електротехніка та автоматизація
Електротехніка, основи електроніки
ВБ 2.1.07Малі гідротехнічні споруди
Механіка ґрунтів та інженерні вишукування
ВБ 2.1.08Водозабірні споруди
Нормативна база гідротехнічного будівництва
ВБ 2.1.09Основи бурової справи
Водопостачання та водовідведення промислових об’єктів
ВБ 2.1.10Гідротехнічні споруди
Гідроелектростанції
ВБ 2.1.11Економіка водного господарства
Економіка гідротехнічного будівництва
ВБ 2.1.12Спецкурс гідравліки
Основи наукових досліджень та метрологія
ВБ 2.1.13Основи гідротехніки та гідроенергетики
Основи динаміки берегів
ВБ 2.1.14Процеси обміну в гідротехнічних спорудах
Опір матеріалів та основи теорії пружності та пластичності

 

Рецензії на ОП

Жук В.М., завідувач сектору у Харківській області Державного агентство водних ресурсів України

Валуєв В.Є., в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Харківський області

Чмельов І.Ю., директор ТОВ «Харківський Водоканалпроект»

Устіловська А.С., голова громадської організації «Лабораторія креативних ідей»

Біляєв М.М., завідувач кафедри «Гідравліки та водопостачання» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна, доктор технічних наук, професор

Коваленко О.М., перший заступник генерального директора комунального підприємства «Харківводоканал», кандидат технічних наук

Звернення первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Харківського національного університету будівництва та архітектури

Вертипорох С., Дзюба С., здобувачі вищої освіти за ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Трофанчук С.І., начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

Накази про призначення гаранта та керівника групи забезпечення ОП

Наказ ХНУБА №81 від 17 березня 2017 року «Про затвердження керівників проектних груп (гарантів освітніх програм

Наказ ХНУБА №215 від 15 вересня 2017 року «Про затвердження керівників проєктних груп (гарантів освітніх програм)» 

Наказ ХНУБА №268 від 12 жовтня 2018 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Наказ ХНУБА №246 від 01 жовтня 2019 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Наказ ХНУБА №293 від 20 листопада 2019 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

Наказ ХНУБА №236 від 22 вересня 2020 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

Наказ ХНУБА №302 від 18 листопада 2020 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки моніторингу та періодичного перегляду ОП

Результати анонімного опитування здобувачів ОП

Перегляд ОП у 2021 році

 

Контакти гаранта ОП

Карагяур Андрій Степанович , професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук, доцент
e-mail:  karagiaur.andriy@kstuca.kharkov.ua